Opiskelu- ja työkaverit nuorille tärkein syy kuulua liittoon

Ulla Hyvönen, STTK

STTK:n tekemän selvityksen mukaan opiskelu- tai työkavereiden kuuluminen ammattiliittoon on alle 35-vuotiailla tärkein syy liittyä myös itse. Peräti 21 % vastaajista kertoo liittyneensä tästä syystä. Opiskelupaikan kautta saatu tieto ammattiliitoista oli myös merkittävä peruste. Myös oma aktiivisuus on lisääntynyt ja alle 35-vuotiaista 28 % kertookin etsineensä itse tietoa ammattiliitoista. Esimerkiksi yhteisöllisyys oli liittymisperusteena vähemmän tärkeä nuorille kuin vanhemmille vastaajille.

Ammattiliiton jäsenyys koetaan edelleen myönteiseksi asiaksi. Ammattiliiton jäsenistä 71 % kertoo ammattiliiton pitävän heidän puoliaan vaikeissa tilanteissa.

Tutkimukseen vastanneiden mielestä tärkeintä työelämässä on elannon ansaitseminen. Lähes yhtä tärkeänä pidetään hyvää työilmapiiriä ja työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua.

Lisätietoja tutkimuksesta