Ajankohtaista

Vaihteleva työaika

Vaihtelevaa työaikaa tekevän työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä määrättynä ajanjaksona.

Lue lisää

Mitä on yhteistoiminta?

Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välinen keskustelu, jossa käsitellään työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää

Luvat ja kortit

Monilla aloilla tarvitset viranomaisen myöntämän todistuksen siitä, että hallitset työssäsi työturvallisuuden kannalta oleelliset seikat. Lain mukaan esimerkiksi pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita työssään käsittelevän on suoritettava hygieniapassi. Tässä artikkelissa käymme läpi luvista ja korteista yleisimpiä.

Lue lisää

Internetin käyttö työaikana

Työantajallasi on oikeus määrätä mihin työntekijä työaikaansa käyttää. Työnantajalla on myös oikeus määrätä omistamiensa laitteiden, kuten työpuhelimien ja tietokoneiden käytöstä. Hän voi kieltää internetin käyttämisen muuhun kuin työasioiden hoitoon.

Lue lisää

Toimeentulotuki

Joskus elämäntilanne muuttuu yllättävästi esimerkiksi työttömyyden tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi. Suomessa taloudelliset turvaverkot varmistavat, ettet jää koskaan täysin tyhjän päälle.

Lue lisää

Verotus

Veroja kerätään yhteiseen toimintaan, kuten esimerkiksi terveydenhuollon ylläpitoon ja koulutuksen järjestämiseen.

Lue lisää