Työpaikkakiusaamiseen nollatoleranssi

Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa ja järjestelmällistä huonoa kohtelua, kuten loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä. Kiusaaja voi olla kuka tahansa työyhteisössä: työkaveri, esihenkilö tai alainen. Kiusaajaksi koettu ja kiusatuksi itsensä kokeva voivat nähdä tilanteen hyvinkin eri tavoin.

On tärkeää, ettei kukaan jää kiusaamistilanteessa yksin. Apua ja tukea voi pyytää työkaverilta, luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta. Myös työterveyshuollosta saa apua. Tärkeää onkin kertoa asiasta niin kiusaajalle kuin esihenkilölle tai henkilöstön edustajalle. On hyvä, että auttajalla olisi tietoa työpaikan epäasiallisen kohtelun toimintaohjeista.

Nollatoleranssi kiusaamiseen! / Kuvassa nainen nostaa käden kameran eteen.

– Mitä varhemmin ikäviin tilanteisiin puututaan, sitä helpompi asioihin on puuttua ja tilanne korjata. Työpaikoilla tulisikin rohkaista ihmisiä avoimuuteen ja kertomaan ikävistä tilanteista ilman pelkoa itselle kohdistuvista seuraamuksista, STTK:n johtaja Katarina Murto sanoo.

Kiusaamisen nollatoleranssi tarkoittaa sitä, että työyhteisössä ei hyväksytä eikä suvaita minkäänlaista kiusaavaa ja epäasiallista käyttäytymistä.

Työterveyslaitos

Nopea puuttuminen katkaisee kierteen

Kiusaaminen vaikuttaa kiusatun mahdollisuuksiin tehdä työnsä hyvin ja vieraannuttaa hänet muusta työyhteisöstä. Pitkään jatkunut kiusaaminen aiheuttaa stressiä ja vaikuttaa kiusatun hyvinvointiin. On tärkeää, että kiusaamiseen puututaan heti.

– Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan ryhdyttävä toimenpiteisiin saatuaan tietää työpaikalla tapahtuvasta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta epäkohdan poistamiseksi, Murto muistuttaa.

Aina ei kiusaaja tunnista itseään kiusaajaksi, sillä hyvän ja huonon työpaikkakäyttäytymisen rajat eivät ole kaikilla yhtä selkeitä. On tärkeää antaa huonosta käyttäytymisestä palautetta heti. Jos tilanne jatkuu pitkään, niin huono käytös voi juurtua osaksi työpaikan kulttuuria. Murron mukaan karmaisevia ovat erityisesti ne tilanteet, joissa epäasiallinen kohtelu ja häirintä on jatkunut pitkään, mutta asialle ei ole työpaikalla tehty mitään.

– Hiljaisesti on haluttu lakaista ongelmat ja epämiellyttävät asiat maton alle – ikään kuin ne lakkaisivat olemasta.

Työpaikalla vallitsee kiusaamisen nollatoleranssi, kun:

  • Johto viestittää, että minkäänlaista häirintää tai kiusaamista ei hyväksytä.
  • Kiusaamista kokeva ottaa asian puheeksi.
  • Jokainen työyhteisön jäsen nostaa epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen puheeksi ja puuttuu siihen sitä havaitessaan tai siitä kuullessaan.
  • Esihenkilö puuttuu tilanteeseen asianmukaisesti ja viivytyksettä saatuaan tiedon kiusaamiskokemuksesta ja -havainnosta.

Lähde: Työterveyslaitos