Miksi työaikaa seurataan?

Työnantajalla on velvollisuus kirjata jokaisen työntekijän tekemät tunnit ja niistä maksetut korvaukset. Työaikakirjanpito on vaadittaessa näytettävä työsuojeluviranomaiselle ja luottamusmiehelle. Työvuoroluetteloiden, palkkakuittien ja toteutuneiden työvuorojen avulla työntekijä voi jälkikäteen selvittää, että palkat on maksettu oikein.

Jos työntekijä on tehnyt joustotyösopimuksen, toimittaa työntekijä työnantajalleen tiedot tekemistään työtunneista palkanmaksukausittain. Työnantaja on velvollinen siirtämään tiedot työaikakirjanpitoon.

työaikaa seurataan / kuvassa rahaa maassa