Onko matkustaminen työaikaa?

Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä pidetä työsuorituksena. Esimerkiksi työssä, jossa liikutaan asiakaskohteesta toiseen työpäivän aikana, työajaksi katsotaan myös työpisteiden välinen matka-aika. Olennaista on, että matkustaminen kuuluu työn luonteeseen.

Työnantajan kanssa on mahdollista sopia, että työntekijä suorittaa matkan aikana työtehtäviä esimerkiksi mobiililaitteella. Asiasta on kuitenkin muistettava sopia ennen työn tekemistä.

matkustaminen