Luottamusmies neuvoo, tukee ja valvoo etujasi työpaikalla

Työpaikan jäsenet ovat valinneet luottamusmiehen edustamaan ammattiliittoa ja sen jäseniä työpaikalla. Hänet valitaan henkilöstön keskuudesta vaaleilla määräajaksi. Luottamusmiehen asema perustuu lakeihin ja luottamusmiessopimuksiin. Luottamusmiesnimikkeen vaihtamista sukupuolineutraaliksi on keskusteltu, mutta toistaiseksi lainsäädännössä ja työ- sekä virkaehtosopimuksissa käytetään termiä luottamusmies.

Luottamusmiehellä on useita tehtäviä. Hän valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla sekä neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa. Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Luottamusmies auttaa

Luottamusmies on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa. Vaikka luottamusmies edustaa neuvotteluissa ensisijaisesti järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä, hän voi yhteistoimintaneuvotteluissa kuitenkin edustaa myös koko henkilöstöä.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, voit selvittää liiton asiantuntijoiden kanssa, kuinka luottamusmies valitaan. Jos työpaikalla ei ole mahdollista valita luottamusmiestä, voivat työntekijät valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Valtuutetun tehtävät ja toimivalta määräytyvät työsopimuslain ja muun työlainsäädännön perusteella. Ne eivät ole yhtä laajat kuin luottamusmiehellä.