Työsuojeluviranomainen

Aluehallintovirastossa toimivan työsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista sekä antaa neuvoja ja ohjeita työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonnan ensisijainen tavoite on antaa niin työntekijöille kuin työnantajillekin ohjausta, jotta he saavat hoidettua asian itse kuntoon työpaikalla. Neuvontaan voi myös tehdä valvontapyyntöjä. Pyynnöt arvioidaan, ja tarvittaessa ne johtavat valvontatoimenpiteisiin. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja halutessasi voit olla kertomatta henkilöllisyyttäsi.

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 016 620 arkisin klo 9–15.

Työsuojeluviranomainen on itsenäinen ja riippumaton valvontaviranomainen, joka tekee tarkastuksia sekä oma-aloitteisesti että työntekijöiden ja työnantajien pyynnöstä.