Työntekijän huumetestaus

Työnantaja voi edellyttää sinua käymään huumetesteissä, jos sinut on valittu työtehtävään, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä.

Työtehtävissä, joissa huumausaineiden käyttö voisi vaarantaa:

 • oman tai toisen hengen tai terveyden
 • työturvallisuutta
 • maanpuolustusta
 • valtion turvallisuutta
 • liikenneturvallisuutta
 • ympäristöä (lisätä merkittävän ympäristövahingon riskiä)
 • salassa pidettävien tietojen tietoturvaa
 • työtehtävissä saatujen tietojen suojaa tai merkittävää liikesalaisuutta.

Jos sinun on tarkoitus hoitaa tehtäviä

 • joissa työnantaja ei valvo työtiloja ja joissa voi aiheuttaa asiakkaalle merkittävää vaaraa tai taloudellista vahinkoa (esim. kotipalvelutyö)
 • joihin kuuluu itsenäistä työtä alaikäisten parissa
 • joissa voi saada käsiinsä huumausaineita tai sellaisina käytettäviä lääkkeitä.

Lähde: Työsuojelu.fi

Huumetestaus työsuhteen aikana

Työnantaja voi velvoittaa sinua esittämään työsuhteen aikana huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että olet huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä tai että sinulla on riippuvuus huumeista. Testiä pyytävällä työnantajalla tulee olla käytössä työterveyshuollon suunnitelmassa kirjallinen päihdeohjelma. Työnantaja myös vastaa testien kustannuksista.

Työelämän huumetestausta voi pyytää joko työnantaja tai terveydenhuollon toimintayksikkö. Mikäli huumetestin pyytäjä on työnantaja, sinun on toimitettava huumetestistä todistus työnantajalle. Mikäli et toimita todistusta työnantajalle voit tilanteesta riippuen saada varoituksen tai sinut voidaan irtisanoa.

Todistuksessa otetaan kantaa siihen, oletko käyttänyt huumetta muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen.  Testaukseen osallistuvilta terveydenhuollon ammattihenkilöitä edellytetään perehtyneisyyttä huumetestaukseen tai muuta vastaavaa koulutusta.

Työsuhteen aikana työnantaja voi velvoittaa huumausainetestiin vain, jos:

 • sinua epäillään perustellusti huumausaineen vaikutuksen alaisuudesta työaikana tai huumeriippuvuudesta
 • toimit työtehtävissä, joissa huumeiden käyttö:
 • vaarantaa vakavasti työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta
 • vaarantaa vakavasti maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
 • vaarantaa vakavasti liikenneturvallisuutta
 • lisää merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
 • vaarantaa vakavasti salassa pidettävien tietojen tietosuojaa
 • vaarantaa liike- tai ammattisalaisuutta
 • voi aiheuttaa työn vuoksi haltuun saatavien lääkkeiden tai muiden huumaustarkoituksessa käytettävien aineiden laitonta kauppaa.

Lähde: Työsuojelu.fi