Peruuntuiko kesätyö?

Monen nuoren kesätyöpaikat ovat vaakalaudalla vallitsevan koronaepidemian vuoksi. Myös sinulla saattaa olla tämä tilanne käsillä. Olet saattanut keskustella kesätyöstä työnantajan kanssa ja käydä työhaastattelussa, mutta se ei vielä riitä osoittamaan työsopimussuhteen syntymistä.

työsopimuksen allekirjoittaminen / Korona muutti maailmaa, mutta miten kävi työsopimusten kanssa.

Työnantaja ei voi irtisanoa
määräaikaista työsopimusta,
jos työsopimuksessa ei ole sovittu erikseen irtisanomismahdollisuudesta.

Työsuhteesta sovitaan työsopimuksella, joka tehdään suullisena tai kirjallisena. Jos työnantajasi päättää sovitun työsuhteen koronapandemian vuoksi jo ennen kuin työn tekeminen on edes alkanut, tarkista työsopimuksestasi, onko siinä sovittu irtisanomismahdollisuudesta määräaikaisuudesta huolimatta.

Määräaikaisen työsuhteen päättäminen kirjallisen tai suullisen työsopimuksen tekemisen jälkeen voi olla mahdollista tietyissä tilanteissa.

Ennen työnteon alkamista voi olla mahdollista, jos:
  • Työsuhde irtisanotaan irtisanomisaikaa noudattamalla sekä työsopimuslaissa tarkoitetulla irtisanomisperusteella ja irtisanomisehdosta on työsopimuksessa sovittu
  • Työsuhde puretaan olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Työsuhteen purkamisen edellytykset täyttyvät vain harvoissa tilanteissa ennen työn tekemisen alkamista.
Työnteon aloittamisen jälkeen, jos:
  • Työsopimuksessa on sovittu koeajasta. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa koeajalla syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Ajalla 1.4. – 30.6. työsuhteen voi päättää koeajalla myös taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Muutos koskee vain yksityistä sektoria eli sitä ei sovelleta valtion, kunnan tai kirkon työtehtävissä.
  • Työsuhde irtisanotaan irtisanomisaikaa noudattamalla sekä työsopimuslaissa tarkoitetulla irtisanomisperusteella ja irtisanomisehdosta on työsopimuksessa sovittu
  • Työsuhde puretaan olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi.

Sinulla olla oikeus korvaukseen, jos työnantajasi päättää työsuhteesi lain vastaisesti.