Väliaikaisia muutoksia työlainsäädäntöön ja työttömyysturvaan

Koronaviruksen seurauksena työlainsäädäntöön ja työttömyysturvalakiin on tehty väliaikaisia muutoksia. Tarkempia tietoja saat omasta ammattiliitosta, Kelasta ja työttömyyskassasta.

Väliaikaisia muutoksia toimeentulossa koronan takia.

Muutokset työlainsäädäntöön

Työlainsäädännön muutokset koskevat vain yksityistä sektoria. Poikkeavia määräyksiä voi olla myös alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Epäselvissä tilanteissa sinun kannattaa olla yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen tai omaan ammattiliittoosi.

16.3. – 30.6.2020 voimassa olevia muutoksia:
 • Yt-neuvotteluita nopeutetaan lomautusten osalta.
 • Lomautusilmoitusaika lyhenee 5 päivään.
 • Määräaikaisen voi lomauttaa samoin perustein kuin vakituisen työntekijän.
 • Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus pitenee 9 kuukauteen.
 • Työsopimuksen koeaikapurku taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Muutokset työttömyysturvaan

Työttömyysturvaan tehtävillä määräaikaisilla toimenpiteillä vahvistetaan koronakriisin vuoksi lomautetuksi ja työttömäksi joutuvien toimeentulon turvaa. Lisätietoa saat omasta työttömyyskassastasi.

16.3. – 6.7. voimassa olevia muutoksia:
 • Lomautuksen määritelmää muutetaan siten, että työntekijällä oikeus työttömyysetuuteen myös tilanteissa, joissa lomautus perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen.
 • Työttömyysturvan omavastuuaikaa ei ole.
 • Työssäoloehtoa lyhennetään 13 kalenteriviikkoon.
16.3. – 30.6.2020 voimassa olevia muutoksia:
 • Lomautetuilla työttömyyspäiväraha ei kerrytä päiviä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaan 16.3. – 30.6.2020.
 • Päätoimisilla yrittäjillä on oikeus työmarkkinatukeen 16.3 – 30.6.2020.
16.3. – 31.7.2020 voimassa olevia muutoksia:
 • TE-toimisto ei selvitä kaikkia lomautetun työnhakijan työvoimapoliittisia edellytyksiä.