Miten käy kesätöiden?

Kesätyö on opiskelijan ja nuoren ensimmäinen kosketus työelämään. Monelle se tarkoittaa myös tärkeää toimeentulon lähdettä. Kesällä ansaitut rahat auttavat selviytymään opiskelijan niukasta arjesta tai niillä tehdään hankintoja, joihin muuten ei ole varaa.

Tämä kevät on ollut monella tavalla poikkeuksellinen ja myös kesästä tulee hyvin erilainen, kuin mihin olemme tottuneet. Koronaviruksen vuoksi jo tuhansia kesätyöpaikkoja on jouduttu kokonaan perumaan tai tietoa kesätyön toteutumisesta on lykätty. Tämä on ymmärrettävää, mutta hyvin harmillista.

Kesätyö kuvituskuvaa: työskentelyä tietokoneella

Epävarmuus vaivaa

Aloittain on paljon vaihtelua. Hoitoalalla todennäköisesti töitä riittää myös kesätyöntekijöille, mutta esimerkiksi palvelualoilla tilanne on selvästi huonompi. Emme vielä tiedä, ovatko kahvilat, ravintolat ja muut nuoria kesätyöntekijöitä työllistävät paikat auki normaalisti kesällä. Myös voimassa oleva etätyösuositus vaikuttaa monen kesätöihin, sillä etänä on vaikea perehdyttää ja ohjata työtehtävissä.

Tilanne kesätöistä voi kuitenkin muuttua nopeastikin, joten mahdolliseen työnantajaan kannattaa olla yhteydessä. Ellei kesätyöt tänä kesänä toteudu, niin hyvällä ja aktiivisella asenteella voi yrittää varmistaa kesätyöpaikan seuraavaksi kesäksi.

Mitä tehdä ellei kesätöitä saa?

Ellei kesätöiden saaminen onnistu, niin opiskelu on hyvä vaihtoehto. Omaa osaamista kannattaa aina täydentää, eikä näin ollen jäädä täysin toimettomaksi. Korkeakoulut ovat reagoineet nopeasti poikkeustilanteeseen ja tarjoavat jo nyt opintoja työttömille tai lomautetuille. Kesällä tarjolla on monipuolisesti erilaisia opintoja, joiden tarjontaan kannattaa tutustua.

Ellei omasta korkeakoulusta löydy mitään kiinnostaa, niin tutustu myös muiden korkeakoulujen tarjontaan. Esimerkiksi osa yliopistojen kesän etäopetustarjonnasta tarjotaan maksutta kaikkien yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden käyttöön.

kesä sade

Ammattikorkeakoulujen verkko-opetustarjontaa voi katsella Campusonline.fi -portaalissa. Osa opintojaksoista on tarjolla avoimena korkeakouluopetuksena myös muille kuin tutkinto-opiskelijoille. Avoimena korkeakouluopetuksena tarjottavista opinnoista voidaan periä maksu, joka on enintään 15 euroa per opintopiste.

Myös osa ammatillisista oppilaitoksista tarjoaa opetusta kesäaikana omille opiskelijoilleen. Mahdollisuuksista edistää opintoja kesäaikana kannattaa tiedustella omasta oppilaitoksesta.

Maksullista verkko-opetusta tarjoavat myös monet kansalaisopistot, kesäyliopistot, kansanopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset.

Millä tulen toimeen?

Voit saada opintotukea avoimen korkeakoulun tai kesäyliopiston opintoihin, jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja opinnot kuuluvat tutkintoosi. Myös ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa opiskelevat voivat hakea opintotukea kesäksi. Lisätietoa löydät Kelan nettisivuilta kohdasta Opintotukiaika.

toimeentulo

Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja opintotukeen tai ole työssä, voivat hakea kesällä toimeentulotukea. Lisätietoa Kelan nettisivuilta kohdasta Perustoimeentulotuki opiskelijalle.