Työ muutoksessa

Työ on muuttunut aina, mutta nykypäivän teknologinen kehitys on kiihdyttänyt muutosta. Työ ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua ja uuden teknologian ansiosta ihmiset tekevät rutiinitöitä yhä vähemmän. Esimerkiksi kauppojen itsepalvelukassojen ilmestyminen kauppoihin muuttaa kaupoissa työskentelevien työtehtäviä. Teknologian käyttö lisääntyy myös sellaisissa töissä, joita ei aiemmin ole mielletty teknisiksi aloiksi. Esimerkiksi terveydenhuollossa robotiikkaa käytetään yhä enemmän.

Rutiinitöiden vähentyessä työ korvautuu toisilla töillä ja asiantuntijatehtävät lisääntyvät. Esimerkiksi tekoäly, esineiden internet ja 3D-tulostus vaikuttavat ihmisten elämään ja sitä myötä myös työelämään. Työelämään vaikuttaa teknologian kehittymisen lisäksi mm. väestön ikääntyminen, kasvava eriarvoisuus, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen.

Työ muutoksessa; nykypäivän teknologinen kehitys on kiihdyttänyt muutosta.

Työn sisällön muutoksien lisäksi myös työsuhteet muuttuvat. Toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden sijaan yhä useampi tekee määräaikaisia töitä, vuokratyötä tai menee töihin kutsuttaessa. Itsensä työllistäjien ja alustatyötä tekevien määrä kasvaa. Tämä vaikeuttaa oman tulevaisuuden suunnittelua ja lisää epävarmuutta.

Tulevaisuuden työelämässä tärkeitä taitoja ovat luovuus, empatia ja aloitteellisuus. Tulevaisuudessa korostuu myös ihmisen tarve kehittää omaa osaamistaan koko ajan. Työelämässä ja sen muutoksissa pärjää koulutuksella ja avoimella asenteella.