Mikä on palkkatuki?

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Työttömälle palkkatuki on mahdollisuus saada työtä, johon ammatillinen osaaminen ei ihan riitä tai hänellä on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Työttömän kannattaa mainita työtä hakiessaan, että hänen palkkaamiseensa on mahdollista saada palkkatukea.

Palkkatuki voi auttaa työllistymisessä. / vaahteranlehtiä kesäauringossa

Palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa oleviin, määräaikaisiin, kokoaikaisiin kuin osa-aikaisiin työsuhteisiin. Palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen.

Työntekijän näkökulmasta kyseessä on normaali työsuhde, josta työnantajan on maksettava normaali työehtosopimuksen mukainen palkka. Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksen ehtoja sovelletaan palkkatuettuettuun työhön samalla tavalla kuin työsuhteisiin ylipäätään. Palkkatukea ei myönnetä, jos tuettava työsuhde on alkanut jo ennen tuen myöntämistä.

Lue lisää palkkatuesta TE-palveluiden sivuilta: Työllisty palkkatuella