Taksvärkkikeräys 2020-2021 & Oikeus olla minä -kampanja

Taksvärkkipäivään osallistumalla voi vaikuttaa oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen. Taksvärkkipäivän keräyksessä lukuvuonna 2020-2021 Suomen ja Nepalin nuoret puuttuvat yhdessä syrjintään ”Oikeus olla minä” -kampanjalla.

taksvärkkikeräys nepalilaisille oppilaskunnille

Syrjintä, kiusaaminen ja sukupuolten välinen epätasa-arvo ovat nuoriin vaikuttavia ongelmia kaikkialla maailmassa. Oikeus olla minä -kampanja nostaa esiin yhdenvertaisuuden puolesta toimivien nepalilaisten nuorten äänen ja kannustaa suomalaisia nuoria mukaan puolustamaan lasten ja nuorten oikeuksia.

”Meidän pitää muuttaa yhteiskunnan epäkohtia. Olemalla aktiivisia voimme muuttaa asioita.”

– Ishika, 15, Nepal

Osallistumalla Taksvärkki-keräykseen suomalaiset nuoret tukevat nepalilaisia oppilaskuntia, jotka järjestävät koulutuksia, jakavat tietoa, kehittävät turvallista kouluympäristöä ja näyttävät yhteisöissään esimerkkiä yhdenvertaisuudesta ja vaikuttamisesta.

Taksvärkki-kampanja on käynnissä koko lukuvuoden, toukokuun 2021 loppuun saakka. Kampanjan suojelija on presidentti Tarja Halonen.

taksvärkkikeräys oppilaskuntien työhön yhdenvertaisuuden puolesta

Miten osallistua?

  1. Opettaja ilmoittaa luokkansa tai rehtori koulun mukaan taksvärkkikeräykseen Taksvärkin nettisivuilla.
  2. Oppilas tai opiskelija tekee taksvärkkipäivänä töitä ja lahjoittaa palkkionsa keräykseen.