Työmarkkina-sanastoa suomeksi

Törmäätkö usein uutisia lukiessa sanoihin, jotka tuntuvat herrojen jargonilta? Teimme avuksesi suppean sanaston työmarkkinoilla yleisesti käytetyistä sanoista.

Edunvalvonta = Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen ja lainsäädännön kehittämiseen osallistuminen.

Edustajisto = määrittää järjestön toiminnan tärkeimmät suuntaviivat ja hyväksyy talousarvion. STTK:n edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen toimikausi on neljä vuotta. Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee keskusjärjestön puheenjohtajan ja hallituksen sekä edustajiston puheenjohtajiston. Edustajiston jäsenet ovat STTK:laisten jäsenliittojen valitsemia järjestöaktiiveja, jotka edustavat omia ammattiliittojaan.

Henkilöstön edustaja = henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö: luottamushenkilö (lakiteksteissä luottamusmies), luottamusvaltuutettu tai työsuojeluvaltuutettu

Kaksikantaneuvottelu = Palkansaajien ja työnantajien välinen neuvottelu.

Keskusjärjestö = (Palkansaajien) keskusjärjestön jäseninä on ammattiliittoja, joiden jäseninä on työntekijöitä eli palkansaajia.

Kolmikantaperiaate = SAK, STTK, Akava, työnantajien järjestöt ja maan hallitus tekevät yhteistyötä ja neuvottelevat. Kolmikanta koskee erityisesti työ- ja sosiaalilainsäädäntöön liittyviä asioita.

Kuoppakorotus = yleisestä ansiokehityksestä jääneille aloille/ammattiryhmille/työntekijöille ym. sovittu muita korkeampi palkankorotus.

Lakko = työntekijät pidättäytyvät tekemästä töitä edistääkseen sopimuksen syntyä työnantajan ja henkilöstön välillä. Lakko on laillinen, kun työehtosopimus ei ole enää voimassa ja on alkanut niin sanottu sopimukseton tila. Lakko on laillinen myös silloin, kun se ei kohdistu työehtosopimukseen tai sen yksittäiseen määräykseen. Laillinen lakko edellyttää kahden viikon ilmoitusaikaa. Lakon alkamis- ja päättymisaika ilmoitetaan työnantajalle ja valtakunnansovittelijalle. Lakko on laiton silloin, kun työtaistelutoimi kohdistuu työehtosopimukseen sen voimassaoloaikana. Suuri osa laittomista lakoista on mielenilmauksia työnantajan laki- tai sopimusrikkomuksiin, yhteistoimintamenettelyyn tai huonoon henkilöstöpolitiikkaan.

Liittokierros = Työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä tapahtuva työehdoista sopiminen.

Matalapalkkaerä = Matalapalkka-aloille kohdennettava erillinen summa.

Naispalkkaerä = Osana palkkaratkaisua vain naisvaltaisille aloille kohdennettava erillinen summa.

Normaalisitova työehtosopimus = voidaan tehdä, jos yleissitovaa työehtosopimusta ei ole. Jos yleissitovaa tai normaalisitovaa työehtosopimusta ei ole tehty, minimiehdot määrittää lainsäädäntö.

Paikallinen sopiminen = Työpaikoilla tapahtuva työehdoista sopiminen.

Partit = Neuvotteluosapuolet.

Perälauta = Perälauta on sitova kirjaus siitä, miten työehtosopimuksen määrittelemät palkankorotukset toteutetaan, jos sopimukseen ei päästä paikallisesti tai jos työpaikalla ei ole tarvetta pyrkiä muuhun kuin työehtosopimuksen mukaiseen malliin.

PSKJ = Palkansaajien keskusjärjestöt (SAK, STTK, AKAVA).

Raamisopimus = Keskitetty työmarkkinaratkaisu, jossa sovitaan tietyn suuruisesta palkankorotuksesta, joka toteutetaan alakohtaisesti työehtosopimuksilla. Raamiratkaisu on yleensä puhdas palkkaratkaisu eikä yleensä sisällä työelämän kehittämiseen liittyviä toimia. Raamisopimuksia ei ole viime vuosina enää tehty.

TES = Työehtosopimus.

Tukilakko = yleensä määräaikainen työtaistelu, jonka tavoitteena on tukea oman liiton toisen sopimusalan tai toisen liiton työtaistelua.

Tukuseto = Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta, jossa mukana ovat valtiovarainministeriö, SAK, STTK ja Akava.

Tupo = Tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Työmarkkinasopimus, jonka neuvottelivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja johon valtiovalta osallistui esimerkiksi veroratkaisuin. Sopimus toteutettiin työehtosopimuksilla. Viimeisin tupo neuvoteltiin vuonna 2006.

Työtaistelu = Syntyy yleensä tilanteessa, jossa työntekijöitä edustava ammattiliitto ja työnantajia edustava työnantajajärjestö eivät pääse sopuun millä palkalla ja ehdoilla työtä tehdään. Näistä asioista sovitaan työehtosopimuksessa.

VES = Virkaehtosopimus.

Yleiskorotus = Palkankorotus, joka tulee kaikille samansuuruisena (ellei toisin sovita).

Yleissitova työehtosopimus = Alalla työskentelevistä työntekijöistä yli puolet kuuluvat ammattiliittoon, jolloin kaikki alan työnantajat joutuvat noudattamaan alan työehtosopimusta, vaikka eivät itse kuuluisi työnantajaliittoon. Heidän on noudatettava työehtosopimusta työehtojen miniminä, vaikka organisaation työntekijät eivät kuuluisi ammattiliittoon.

Puuttuuko työmarkkina-suomi-työmarkkina -sanakirjasta hakemasi sana? Lähetä se meille somessa @tyoelamaan tai sähköpostilla tyoelamaan@sttk.fi.