Miksi työpaikalla tarvitaan pelisääntöjä?

Työ on tärkeä osa suomalaisten elämää. Jokainen työntekijä on erilainen ja on monenlaisia tapoja tehdä työtä. Työpaikan yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen lisää työhyvinvointia ja työn sujuvuutta. Ne tekevät työpaikasta kaikille turvallisen paikan tehdä työtä ja olla oma itsensä. Joillakin työpaikoilla pelisäännöistä on sovittu kirjallisesti ja ne käydään läpi perehdytyksessä. Toisissa ne ovat vain sulautuneet osaksi työpaikan kulttuuria.

Suomalaiset ovat tunnollisia ja täsmällisiä työssään. He haluavat olla työssään hyviä ja luotettavia työntekijöitä. Työpaikoilla on matala hierarkia ja työntekijät sekä eri henkilöstöryhmät ovat tasa-arvoisia. Toisten tervehtiminen, kiittäminen ja huomioiminen ovat hyvän työpaikan peruspelisääntöjä. Kun pelisäännöt ovat selvät, niin mahdolliseen epäsopivaan käytökseen voidaan puuttua heti ja kaikkien on mukava käydä töissä.

Työntekijät osallistuvat työpaikan yhteisistä asioista keskustelemiseen ja työpaikan kehittämiseen. Johtajat ja esihenkilöt ovat useimmiten työntekijöiden helposti tavoitettavissa. Hyvällä työpaikalla sitoudutaan yhdessä tehtyihin päätöksiin ja niitä noudatetaan.

Suomalaisilla työpaikoilla halutaan asioiden hoituvat sujuvasti ja tuloksellisesti. Kaikilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja kaikkia kuunnellaan. Ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla yhdessä työnantajan ja luottamusmiesten kesken.

palaute