Mitä ovat välilliset työvoimakustannukset?

Työnantajalle aiheutuu kustannuksia työntekijästä. Näitä työvoimakustannuksia kutsutaan välillisiksi työvoimakustannuksiksi.

Työvoimakustannukset voidaan jakaa tehdyn työajan palkkoihin, välillisiin palkkoihin, työnantajan maksamiin sosiaalivakuutusmaksuihin ja yrityskohtaisiin työvoimakustannuksiin.

ihmisiä ruokalassa

Välillisiin työvoimakustannuksiin kuuluvat välilliset palkat ja työnantajan maksamat sosiaalivakuutusmaksut. Välilliset palkat koostuvat mm. vapaapäivien, loma-ajan, sairausajan ja koulutuksessa oloajan palkoista.

Työnantajan maksamat sosiaalivakuutusmaksut tarkoittavat niitä maksuja, jotka työnantajat maksavat työntekijöiden sosiaaliturvan kustannusten kattamiseksi. Näitä sosiaaliturvamaksuja ovat työeläkemaksut, sairausvakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut, tapaturmavakuutusmaksut ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Yrityskohtaisia työvoimakustannuksia ovat työterveyshuollon, työpaikkaruokailun, työvaatteiden, henkilöstökoulutuksen,  auto- ja asuntoetujen yms. aiheuttamat kustannukset.