Välkommen till arbetslivet! – Vad är ditt nästä steg?

Elokuussa 2019 ilmestynyt uusi Tervetuloa työelämään -esite - Mitä isona seuraavaksi.
Opas soveltuu nuorille työelämässä aloittaville, opetuskäyttöön esim. peruskoulujen työelämäopetukseen sekä maahanmuuttajien Suomen kielen- tai yhteiskuntatiedon opetukseen.