Työelämään-kysely ammattikorkeakoulujen opiskelijoille 2013

Tietoa työelämän velvollisuuksista ja oikeuksista

STTK toteutti Työelämään -kyselyn ammattikorkeakoulujen opiskelijoille keväällä 2013. Kysely toteutettiin yhteistyössä koulujen oppilaskuntien kanssa.