Työ ja vapaa-aika

On tärkeää pitää työ ja vapaa-aika tasapainossa. Jokaisella on oikeus nauttia työn lisäksi myös yksityiselämästään, vapaa-ajastaan ja perheestään.

Työpaikalla on tärkeää työnantajan ja henkilöstön pohtia yhdessä juuri omalle työpaikalle sopivia konkreettisia toimenpiteitä, joita hyödyntämällä työntekijät pystyvät yhteensovittamaan työtä ja muuta elämää.

Nuoret vapaalla

Omasta työkyvystä huolehtiminen

Sinun on tärkeää pitää huolta omasta hyvinvoinnista koko työuran ajan. Esimerkiksi tietotyössä työskentelevillä tietotulva, häiriöt, keskeytykset ja aikapaine haastavat kykyä selviytyä työstä. Fyysisesti raskaissa työtehtävissä työskentelevillä ongelmia voi tulla raskaiden taakkojen käsittelystä, kuten nostamisesta ja kantamisesta.  

Liikunta, uni ja palautuminen ovat tärkeitä oman työkyvyn ylläpitämisessä. Univaje voi aiheuttaa ongelmia mm. tarkkaavaisuuteen, muistiin, oppimiseen ja mielialaan. Muista antaa myös aivoillesi aikaa palautua ja levätä. Esimerkiksi televisio, tietokone ja sosiaalinen media kuormittavat aivoja vapaa-ajalla. Jos työnantajasi tarjoaa sinulle työsuhde-etuna liikuntaseteleitä tai muita virike-etuja, niin ne kannattaa hyödyntää.

Omasta liikuntaelimistön kunnosta kannattaa huolehtia. Liian suuri ja yksipuolinen kuormitus, kuten huonot työasennot, voi johtaa liikuntaelinsairauksien syntyyn. Liian vähäinen kuormitus taas aiheuttaa lihaskunnon heikkenemistä. Omasta kunnosta voi huolehtia harrastamalla liikuntaa, välttämällä tupakointia ja ylipainoa sekä nukkumalla riittävästi.

Muista pitää huolta säännöllisestä ruokarytmistä kiireisenkin työpäivän aikana. Terveelliset ruokavalinnat ja säännöllisesti rullaava ruokarytmi edistävät hyvinvointia ja vireyttä.

Vapaa-aika ja läheiset

Työn ja perheen yhteensovittamista voidaan tukea usein eri tavoin työpaikoilla. Keinoina voidaan käyttää esimerkiksi työntekijän mahdollisuutta vaikuttaa omaan työaikaansa ja sen sijoittumiseen, mahdollisuus vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön pikkulapsivaiheessa, nykytekniikan hyödyntäminen vähentämään työmatkailua tai mahdollistamalla etätyön tekeminen.

Innokkaalla uraansa aloittavalla nuorella työ saattaa viedä mennessään ja vaikuttaa myös vapaa-aikaan. Varsinkin uutta työtä aloittaessa on hyvä muistaa huolehtia sosiaalisista suhteista myös työpaikan ulkopuolella. Vaikka uusi työ tuntuu omalta ja siitä nauttii, voi se silti kuormittaa. Varaa siis kalenteristasi aikaa kavereille ja muille läheisille!

Nuori vapaalla