Työ ja vapaa-aika

On tärkeää pitää työ- ja vapaa-aika tasapainossa. Jokaisella on oikeus nauttia työn lisäksi myös yksityiselämästään, vapaa-ajastaan ja perheestään.

Työpaikalla on tärkeää työnantajan ja henkilöstön pohtia yhdessä juuri omalle työpaikalle sopivia konkreettisia toimenpiteitä, joita hyödyntämällä työntekijät pystyvät yhteensovittamaan työtä ja muuta elämää. Näiden yhteensovittaminen rakentaa osaltaan hyvinvoivaa työyhteisöä, missä on mielekästä työskennellä.

Nuoret vapaalla

Omasta työkyvystä huolehtiminen

Sinun on tärkeää pitää huolta omasta hyvinvoinnista koko työuran ajan. Esimerkiksi tietotyössä työskentelevillä tietotulva, häiriöt, keskeytykset ja aikapaine haastavat kykyä selviytyä työstä. Fyysisesti raskaissa työtehtävissä työskentelevillä ongelmia voi tulla raskaiden taakkojen käsittelystä, kuten nostamisesta ja kantamisesta.  

Stressaantunut ihminen on tilanteessa, jossa häneen kohdistuu odotuksia ja tavoitteita, joita hän ei kykene selviytymään. Pitkään jatkunut stressi voi aiheuttaa työuupumusta, joten asiasta kannattaa heti puhua esihenkilön kanssa. Työterveyslaitoksen sivuilta löydät hyviä ohjeita stressin ja työuupumuksen ehkäisyyn.

Uni ja palautuminen ovat tärkeitä oman työkyvyn ylläpitämisessä. Univaje voi aiheuttaa ongelmia mm. tarkkaavaisuuteen, muistiin, oppimiseen ja mielialaan. Muista antaa myös aivoillesi aikaa palautua ja levätä. Esimerkiksi televisio, tietokone ja sosiaalinen media kuormittavat aivoja vapaa-ajalla. Unen laatua voit parantaa esimerkiksi rentoutumalla ja rauhoittumalla noin kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Omasta liikuntaelimistön kunnosta kannattaa huolehtia. Liian suuri ja yksipuolinen kuormitus, kuten huonot työasennot, voi johtaa liikuntaelinsairauksien syntyyn. Liian vähäinen kuormitus taas aiheuttaa lihaskunnon heikkenemistä. Omasta kunnosta voi huolehtia harrastamalla liikuntaa, välttämällä tupakointia ja ylipainoa sekä nukkumalla riittävästi. Jos työnantajasi tarjoaa sinulle työsuhde-etuna liikuntaseteleitä tai muita virike-etuja, niin ne kannattaa hyödyntää.

Muista pitää huolta säännöllisestä ruokarytmistä kiireisenkin työpäivän aikana. Terveelliset ruokavalinnat ja säännöllisesti rullaava ruokarytmi edistävät hyvinvointia ja vireyttä.

Vapaa-aika ja läheiset

On tärkeää, että työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Työpaikkojen kulttuurin pitää joustaa erilaisten perhemuotojen ja elämäntilanteiden mukaan, jotta kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti.

Työn ja perheen yhteensovittamista voidaan tukea usein eri tavoin työpaikoilla. Keinoina voi olla esimerkiksi:

  • omaan työaikaan ja sen sijoittumiseen vaikuttaminen
  • vapaaehtoinen osa-aikatyö pikkulapsivaiheessa
  • nykytekniikan hyödyntäminen vähentämään työmatkailua
  • etätyön tekeminen.

Lisätietoa perheen ja työn yhteensovittamisesta löytyy esimerkiksi Väestöliiton-nettisivuilta.

Nuori vapaalla

Aikaa myös kavereille

Innokkaalla uraansa aloittavalla nuorella työ saattaa viedä mennessään ja vaikuttaa myös vapaa-aikaan. Työ- ja vapaa-aika on hyvä pitää tasapainossa koko elämän ajan. Varsinkin uutta työtä aloittaessa on hyvä muistaa huolehtia sosiaalisista suhteista myös työpaikan ulkopuolella. Vaikka uusi työ tuntuu omalta ja siitä nauttii, voi se silti kuormittaa. Varaa siis kalenteristasi aikaa kavereille ja muille läheisille!

Testaa tietosi työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta

0%

Miten omasta työkyvystä voi esimerkiksi huolehtia?

Oikein! Väärin!

Miten sovitan yhteen työn ja vapaa-ajan?

Oikein! Väärin!

Testaa tietosi työ- ja vapaa-ajasta
Hyvin menee!