Yrittäjyys

Yrittäjyys vaatii idean, jota lähteä toteuttamaan täydellä sydämellä ja uskolla siihen, että tämä juttu onnistuu. Kun idea yritystoiminnasta on hahmoteltuna, on aika valita sopiva yritysmuoto, jonka avulla toteuttaa omaa juttua.

Suomessa on viisi erilaista yritysmuotoa: yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta.

Usein puhutaan myös yksinyrittäjistä. He elättävät itsensä omalla työllään ilman työsuhdetta. Heitä kutsutaan myös itsensätyöllistäjiksi.

Yrittäjyys vai palkkatyö?

Yrittäjyyteen, kuten mihin tahansa työhön, liittyy sekä hyviä että haastavia puolia. Yrittäjän tulot muodostuvat tehdyn tuloksen perusteella ja saattavat vaihdella paljonkin kuukausittain. Sen sijaan palkansaaja saa työsopimuksessa sovitun rahasumman esimerkiksi tehtyä työtuntia tai kuukautta kohti.

Toisaalta yrittäjällä on mahdollisuus päättää omasta työstään. Hän voi määrätä työajat, hinnoittelun ja työn tekemisen tavat itse. Palkansaaja ei voi päättää näistä itse, vaan niistä päättää hänen työnantajansa.

Ihminen surffaamassa aalloilla

Päätoiminen yrittäjä ei ole pääsääntöisesti oikeutettu työttömyysturvaan, vaikka yrittäjyydestä saatavat tulot olisivat pienet tai loppuisivat kokonaan. Sivutoiminen yrittäjä sen sijaan on pääsääntöisesti oikeutettu työttömyysturvaan. Palkansaaja on työn loppuessa oikeutettu työttömyysturvaan, ellei ole aiheuttanut itse työn päättymistä.

Yrittäjä maksaa sosiaaliturvansa ja eläkemaksunsa itse. Palkansaajalla työnantaja maksaa niistä merkittävän osan.

Erilaisia yritysmuotoja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi on yksinkertaisin yritysmuoto. Henkilöyhtiössä yrittäjä ei ole yrityksestään irrallinen toimija, vaan on vastuussa kaikista veloista ja velvoitteista. Henkilöyrittäjää verotetaan ansiotuloverotuksella, toisin kuin muita yhtiötyyppejä, joita lähtökohtaisesti verotetaan pääomatuloverotuksella.

Osakeyhtiön omistuspohja perustuu osakkeisiin, joita voi ostaa ja myydä. Omistuspohja voi siis olla hyvin jakautunut. Osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön veloista ja vastuista vain omalla osuudellaan, eivätkä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Osakeyhtiö voi myös kerätä rahoitusta myymällä osakkeitaan.

Avoimessa yhtiössä perustajia pitää olla vähintään kaksi. Kaikki perustajat ovat vastuussa yhtiön velvollisuuksista ja veloista. Alkupääomavaatimusta ei ole.

Kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, joka on vastuussa veloista ja sitoumuksista, ja vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka toimii vain sijoittajana. Kommandiittiyhtiö on siis pitkälti avoimen yhtiön kaltainen, mutta vähintään yksi perustajista on äänetön yhtiömies.

Osuuskunta on jäsenistöään palveleva yhtiömuoto, jolla on taloudellisen voiton sijasta tavoitteena hyödyn tarjoaminen jäsenilleen. Osuuskunnat ovat tyypillisiä etenkin kaupan alalla ja alkutuotannossa.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyys ei ole virallinen yritysmuoto vaan sillä kuvataan tyypillisesti jonkin laskutuspalvelun kautta rahaliikenteensä hoitavaa yksinyrittäjää. Kevytyrittäjällä ei tarvitse olla y-tunnusta. Hän saa tulonsa palkkatulona laskutuspalvelun kautta.

Kevytyrittäjyys ei ole virallinen termi ja lain mukaan kevytyrittäjäkin on yrittäjä. Käytännössä se tarkoittaa, että sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa häntä kohdellaan yrittäjänä. Veronmaksun suhteen häntä kohdellaan kuin palkansaajaa, mikäli hän saa tulonsa laskutuspalvelun kautta palkkatulona.

Freelancer

Freelancerilla tarkoitetaan ammattilaista, joka ottaa vastaan toimeksiantoja y-tunnuksella ja saa ansionsa laskuttamalla asiakkaitaan tehdystä työstä. Freelancer ei tyypillisesti ole samaan aikaan palkkatyössä, vaan samaan aikaan palkkatyötä ja yksinyrittäjyyttä yhdistävää henkilöä kutsutaan monityöntekijäksi.

Itsensätyöllistäjä

Itsensätyöllistäjä on yksinyrittäjä, joka elättää itsensä omalla työllään ilman työsuhdetta. Hän voi toteuttaa samaan aikaan useita toimeksiantoja eri yrityksille. Itsensä työllistäminen on tyypillistä esimerkiksi media-alalla, luovilla aloilla ja rakennusalalla. Kevytyrittäjät ja freelancerit ovat itsensätyöllistäjiä.

Pakkoyrittäjyydeksi kutsutaan tilannetta, jossa työntekijä on ajautunut itsensätyöllistäjäksi pakosta. Näin voi käydä, jos työnantaja alkaa teettää työtä palkkatyön sijaan toimeksiantona.

Alustatyö

Alustatyö tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa vastaan toimeksiantoja jonkin sähköisen alustan kautta. Alustatyö on yleistä esimerkiksi ruokakuljetusten alalla.

Monessa maassa on käyty juridista ja poliittista keskustelua siitä, pitäisikö alustatyöntekijöitä kohdella palkansaajina. Suomessa he ovat tällä hetkellä statukseltaan yrittäjiä, vaikka heiltä puuttuu yrittäjälle ominainen omasta työstä määrääminen, kuten esimerkiksi hinnoittelusta päättäminen.

Jäikö luettu mieleen, testaa tietosi:

0%

Mitkä viisi erilaista yritysmuotoa Suomessa on?

Oikein! Väärin!

Mikä ero on yrittäjyydellä ja palkkatyöllä?

Oikein! Väärin!

Kumpi seuraavista vaihtoehdoista kuvaa paremmin kevytyrittäjää?

Oikein! Väärin!

Kumpi seuraavista vaihtoehdoista kuvaa paremmin freelanceria?

Oikein! Väärin!

Kumpi seuraavista vaihtoehdoista kuvaa paremmin itsensätyöllistäjää?

Oikein! Väärin!

Kumpi seuraavista vaihtoehdoista kuvaa paremmin alustatyöntekijöitä?

Oikein! Väärin!

Testaa tietosi yrittäjyydestä
Mahtavaa!
Hyvä homma!
Ei huono!
Pitäisikö lukea sivu vielä uudelleen?
Ihan kaikki ei jäänyt mieleen ensi lukemalla.
Otetaampa uudestaan.