Toimeentulo

Ihminen elää palkallaan. Palkan määrä perustuu työaikaan, suoritukseen tai tulokseen.

Tulot vähenevät, kun ihminen lähtee opinto- tai perhevapaalle, joutuu työttömäksi tai jää eläkkeelle. Muutokseen kannattaa valmistautua, jos se vain on mahdollista.