Toimeentulo perhevapaalla

Vanhempi ottaa töistä perhevapaata hoitaakseen lastaan. Äitiysvapaat ovat vain äidin käytettävissä ja isyysvapaa vain isän käytettävissä. Kaikki muut perhevapaat äiti ja isä voivat jakaa keskenään.

Työntekijällä on oikeus perhevapaaseen, kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja työntekijä ilmoittaa vapaalle jäämisestä ajoissa. Osittaista hoitovapaata työnantaja voi tietyissä tilanteissa kieltäytyä antamasta.

Perhevapaan kesto

Harkitse tarkasti perhevapaan ajankohta tai pituus, koska niitä ei voi automaattisesti muuttaa ilmoituksen jälkeen.

Perhevapaan päättyessä työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle pitää tarjota vastaavaa työtä. Jos tämäkään ei ole mahdollista, hänelle pitää tarjota muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Palkka perhevapaalla

Lain mukaan työnantajan ei tarvitse maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Kuitenkin useissa työehtosopimuksissa on sovittu palkan maksamisesta vapaan aikana. Sinun kannattaa myös kysyä esihenkilöltä, voitko käyttää vapaaseen vuosilomaasi, jos vapaa on muuten hankala järjestää.