Ammattiliitto

kelloSuurin osa suomalaisista palkansaajista kuuluu ammattiliittoon ja oman alansa työttömyyskassaan. Järjestäytymisaste on noin 70 prosenttia, ja ammattiliittojen neuvottelemien työehtosopimusten piirissä on 95 prosenttia kaikista suomalaista palkansaajista. Luku on yksi maailman korkeimpia.

Ammattiliitto on työntekijöiden oma järjestö, joka pyrkii puolustamaan ja parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliittojen tärkein tehtävä on neuvotella alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä työnantajaliittojen kanssa. Ammattiliitot lisäksi valvovat työehtosopimusten noudattamista ja toimivat ristiriitatilanteissa jäsentensä apuna.

Työttömyyskassa on yhteisö, jonka jäseninä on joko palkkatyöntekijöitä tai yrittäjiä. Työttömyyskassan tehtävä on järjestää jäsenilleen työttömyysturvalaissa tarkoitettu ansioturva ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisnen ansiotuki ja siihen liittyvät muut opintososiaaliset etuudet. Käytännössä siis työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansioturvaa työttömyyden ajalta silloin, kun määrätyt ehdot täyttyvät.

Tavallisesti ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenyys kulkee ”käsi kädessä”, mutta on toki mahdollista olla jäsenenä vain ammattiliitossa tai vain työttömyyskassassa.

Kuka voi liittyä ammattiliiton jäseneksi?

Ammattiliiton jäseneksi voi liittyä työntekijä, joka työskentelee kyseisen ammattiliiton edustamalla toimialalla. Useimmissa ammattiliitoissa on olemassa myös opiskelijajäsenyys päätoimisille opiskelijoille. Opiskelijajäsenen ei kuitenkaan tarvitse työskennellä kyseisellä alalla. Opiskelijajäsenyys on useimmiten ilmainen siten, että työssäolon ajalta tulee maksaa jäsenmaksua, mikäli haluaa kartuttaa ansiosidonnaista päivärahaoikeutta työttömyyskassan jäsenenä.

Ammattiliiton jäsenyys on työntekijän tunnustettu oikeus, eikä asia kuulu työnantajalle. Lain mukaan ammattiosastot tai työpaikkayhdistykset saavat kokoontua vapaa-ajalla työnantajan tiloissa ja käsitellä työelämään liittyviä asioita.

STTK

STTK:laiset ammattiliitot kokoavat yhteen koulutettuja asiantuntijoita ja ammattilaisia. STTK:laisiin ammattiliittoihin voit tutustua täällä.