Työ ja perhe

kelloTyön ja perhe-elämän yhteensovittaminen on tärkeä työntekijän hyvinvointiin liittyvä kysymys. Työ ja perhe voidaan nähdä toisiaan täydentävinä, yksilön eri tarpeita tyydyttävinä ja vuorovaikutuksessa olevina elämänalueina. Työ tarjoaa toimeentulon lisäksi myös itsensä kehittämisen mahdollisuuksia, haasteita ja itsearvostuksen lähteitä.

Perhe-elämä taas tyydyttää läheisyyden, rakkauden ja turvallisuuden tarpeita. Suomalainen perhevapaajärjestelmä on tarkoitettu tukemaan lapsiperheitä pienten lasten hoidossa. Perhevapaajärjestelmän luonteeseen kuuluu, että valinta vapaiden käytöstä on perheillä itsellään. Vaikka perhevapaajärjestelyt on tarkoitettu molemmille sukupuolille, käyttävät naiset edelleen valtaosan vanhempain- ja hoitovapaista. Tämä heikentää naisten ura- ja palkkakehitystä miehiin nähden sekä vähentää naisten palkkaamista vakituisiin työsuhteisiin. Pitkät poissaolot työelämästä heikentävät myös naisten työeläkkeitä. Vastaavasti miehiltä jää usein käyttämättä mahdollisuus osallistua pienen lapsensa hoitoon äidin jäädessä kotiin.

Työn ja perheen keskinäisessä kilpailussa perhe joutuu useimmiten joustamaan työelämän hyväksi silloin, kun niiden vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään. Perhevapaajärjestelmällä ja osa-aikatyöllä ristiriitaa on mahdollista helpottaa.