Työn ja opiskelun yhdistäminen

kelloTyön ja opiskelu kuuluvat toisinaan yhteen, joko osana opintoja tai olosuhteiden pakosta, toimeentulon turvaamiseksi. Tässä osiossa on käyty läpi eri tilanteita, joissa työ ja opiskelu kohtaavat.

Kesätyöt

Usein ensimmäiset kokemukset työelämästä tulevat kesätöiden kautta. Kesätöillä voi hankkia säästöjä tulevan vuoden opiskeluja varten sekä kartuttaa työkokemusta, josta on aina hyötyä seuraavia työpaikkoja haettaessa.  Työsuhdeasioiden on oltava kunnossa myös pari kuukautta kestävissä kesätöissä. Muista että ainakin seuraavat asiat ovat hoidossa:

  • Tee työsopimus, mieluiten aina kirjallisesti.
  • Kysy neuvoa. Jokainen työntekijä on oikeutettu perehdytykseen.
  • Tarkista palkkasi. Myös kesätyösuhde kerryttää vuosilomaa, joka on korvattava rahalla, mikäli et ole pitänyt lomaa työsuhteen aikana.
  • Pyydä työtodistus

Lue lisää kesätyöntekijän oikeuksista osoitteesta www.kesaduunari.fi

Opintojen ohella tehtävä työ

Monet opiskelijat käyvät opintojen ohessa töissä, useimmiten toimeentulon parantamiseksi. Vaikka opiskelu onkin opiskelijan ”päätyö”, voi työskentely etenkin omalla opiskelualalla tukea opintoja ja edesauttaa niissä edistymistä.

Opiskelijan tienaamat palkkatulot vaikuttavat myös opintososiaalisiin etuuksiin, eli opintotukeen. Tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa opiskelija voi nostaa opintotukea. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että tulot pysyvät sallituissa rajoissa.

Vuosituloraja

Opiskelijalle lasketaan henkilökohtainen vuosituloraja jokaiselle vuodelle, jonka aikana hän saa opintotukea. Vuosituloraja määräytyy sen perusteella, moneltako kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Tukikuukaudella tarkoitetaan tässä tapauksessa sellaista kuukautta, jolta opiskelija on saanut opintorahaa ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä. Jos opiskelijalle myönnetään joltakin kuukaudelta pelkkä opintolainan valtiontakaus, kuukausi katsotaan tulovalvonnassa tuettomaksi kuukaudeksi.

Oman vuositulorajansa voi arvioida Kelan sivuilta löytyvällä omien tulojen laskurilla. Mikäli vuosituloraja ylittyy, on opintotukea maksettu liikaa ja sitä joudutaan perimään takaisin. Opiskelija voi korottaa vuositulorajaansa palauttamalla opintotukea vapaaehtoisesti tukivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Palauttaessaan tukea vapaaehtoisesti, opiskelijan ei tarvitse maksaa 15 prosentin korotusta joka lisätään takaisin perittävään määrään tulovalvonnan takaisinperinnän yhteydessä. Korkeakouluopiskelija saa lisäksi tukikuukauden uudelleen käyttöönsä vapaaehtoisen palautuksen myötä. Tuen takaisinperinnän kautta tukikuukausi ei palaudu uudelleen käytettäväksi.