Toimeentulo opintovapaalla

Töistä voi saada opintovapaata, jolloin voi täydentää osaamistaan. Lähtiessäsi opiskelemaan tulotasosi usein laskee. Siksi yhteiskunta tukee opiskelijaa taloudellisesti erilaisin keinoin. Päätoiminen opiskelija voi hakea opintotukea Kelasta. Voit myös hakea Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea, mikäli olet ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuoden ajan tuen alkamispäivään mennessä.

Opintotuki

Opintotuki voi turvata toimeentuloa opiskelun aikana. Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta sekä asumislisästä.  Tuen myöntämisen ehdot eroavat ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. Opintotuen saamisen edellytyksinä ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

Aikuiskoulutustuki

Opiskelija voi olla aikuisenakin. Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu opiskelun aikaisen toimeentulon turvaamiseen pidempään työelämässä olleille. Tuen saamisen ehtona on vähintään kahdeksan vuoden työhistoria, josta vähintään vuosi nykyisen työnantajan palveluksessa. Aikuiskoulutustuen saajan tulee olla työstään opintovapaalla. Tukea voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Jos opintojen aikana on työtuloja, voi aikuiskoulutustuen hakea soviteltuna etuutena. Myös yrittäjänä toimiva voi saada aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea myöntää Työllisyysrahasto.

Ammattitutkintostipendi on kertakannuste, joka voidaan myöntää ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle, jolla on vähintään viiden vuoden työhistoria.

Tee pikatesti luitko sivun ajatuksella läpi.

0%

Mistä opintotuki koostuu?

Oikein! Väärin!

Tee pikatesti toimeentulosta opintovapaalla
Hyvää työtä!
Lue sivu vielä uudelleen.