Tukea työelämässä

kelloTyöelämän pelisäännöt on hyvä tuntea, mutta on tärkeää muistaa, että yksin ei tarvitse pärjätä. Apua ja tukea saa työpaikan luottamusmieheltä ja omasta ammattiliitosta. Ammattiliiton jäsenyys luo turvaa myös silloin, kun työelämässä kaikki ei suju suunnitelmien mukaan. Liittyminen on vapaaehtoista, mutta se on jokaisen työntekijän etu ja mahdollisuus.

Liittoon voi ja kannattaa liittyä jo opiskeluaikana. Liittoa voi myös vaihtaa, jos vaihtaa alaa. Liitot tarjoavat jäsenilleen asiantuntevia lakimiespalveluita sekä työpaikan luottamusvaltuutettujen osaamisen. Tukea saat myös työnhaussa, työttömyydessä, lomautuksissa, perhevapaalle jäädessäsi tai pohtiessasi kouluttautumista uudelle alalle. Paljon tietämystä on puhelinsoiton tai sähköpostin päässä.

Liitot takaavat sen, että monet jo arkeemme vakiintuneet edut, kuten esimerkiksi vuosilomat ja ylityölisät säilyvät myös tulevaisuudessa. Palkansaajien vahvuus onkin juuri yhteistyössä: tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien työntekijöiden edustajalla on neuvottelutilanteessa paljon suurempi mahdollisuus vaikuttaa työn ehtoihin kuin yksittäisellä työntekijällä.