Liitto mukana työelämän arjessa

kelloAmmattiliiton avulla työelämän asioita voidaan  muuttaa positiiviseen suuntaan. Liitoissa tehdään jatkuvaa työtä, jotta lait ja sopimukset tuovat jäsenille parhaan mahdollisen hyödyn ja edut työelämässä. Esimerkiksi viisipäiväinen työviikko tai eläkejärjestelmä on ammattiyhdistysliikkeen neuvottelema etu, josta kaikki voivat nyt nauttia.

Työpaikoilla valitut henkilöstön edustajat, kuten luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ovat työyhteisöjen laaja-alaisia kehittäjiä yhdessä työpaikan johdon kanssa. He ovat työntekijöiden itselleen valitsemia edustajia, jolla on suora linkki omaan ammattiliittoon. Henkilöstön edustajia voidaan kutsua myös työelämän tietopankeiksi, jotka tuntevat oman alansa työehdot kuin omat taskunsa.

Ammattiliittojen vahvuus on joukkovoimassa: tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien työntekijöiden edustajalla on paljon suurempi vaikutus kun yksittäisellä työntekijällä työehdoista neuvotellessa. Ammattiliittojen vastatessa työehtoneuvotteluista voidaan taata se, että kaikki työntekijät saavat vähintään tietyn tason mukaiset edut tasa-arvoisesti. Jos jokainen työntekijä joutuisi yksin neuvottelemaan työehdoistaan, olisi lopputulos helposti monenkirjava ja epätasa-arvoinen.