Eläke

pykalaTyöuran alussa saattaa tuntua, että eläke häämöttää niin kaukaisessa tulevaisuudessa, ettei sille kannata uhrata ajatuksia. Työeläkemaksua maksetaan kuitenkin jokaisesta ansaitsemastamme palkasta 17 ikävuodesta alkaen. Eläkettä kertyy myös esimerkiksi opiskelun, työttömyyden ja lasten kotihoidon ajalta. Suomalainen eläkejärjestelmä on rakennettu niin, että työssäkäyvät maksavat eläkkeellä olevien eläkkeet. Osa eläkkeitä varten kerätyistä rahoista kuitenkin rahastoidaan tulevaisuutta varten. Järjestelmä takaa toimeentulon vanhuusiässä, mutta myös varhemmin, jos syystä tai toisesta olet työkyvytön.

Lue lisää: Suomalainen työeläkejärjestelmä