Työehtosopimus ja virkaehtosopimus

pykalaAmmattiliittojen tärkein tehtävä on neuvotella alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset (TES/VES). Työehtosopimus on ammattiliittojen ja työnantajan tai työnantajaliiton välinen sopimus tietyn alan tai työnantajan työntekijöihin noudatettavista työnteon ehdoista. Virkaehtosopimukseksi kutsutaan kuntien, valtion tai kirkon virkasuhteissa olevien työntekijöiden työehtoja koskevaa sopimusta.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa sovitaan esimerkiksi alan palkoista, palkankorotuksista ja laissa säädettyä paremmista ehdoista esimerkiksi vuosilomien ja työaikojen osalta. Sovitut palkka- ja muut ehdot ovat aina vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Jos työsopimuksessasi on ehto, joka on heikompi kuin työehtosopimuksen määräys, on tämä ehto mitätön.

Työehtosopimus tehdään yleensä 1–3 –vuoden sopimuskaudeksi. Sen aikana vallitsee työrauha, eli sopimusta ei saa pyrkiä muuttamaan työnseisauksilla tai lakoilla. Ammattiliitot valvovat sopimusten noudattamista ja ovat riitatilanteissa jäsentensä apuna.

Kannattaa siis liittyä siihen liittoon, joka on neuvotellut työsuhteessasi noudatettavan työehtosopimuksen. Näin varmistat, että liitto tuntee alasi työehdot ja ajaa sinun etujasi. Jos et tiedä mitä työehtosopimusta työpaikallasi noudatetaan, kysy asiaa työpaikan luottamusmieheltä tai esimieheltä.