Työsuhteen purkaminen

sopimusTyösuhde voi päättyä myös työsuhteen purkuun. Purussa työnteko ja palkanmaksu päättyvät heti, eikä irtisanomisaikaa ole. Purku vaatii kuitenkin erittäin painavat syyt. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen, jos olet erittäin vakavasti laiminlyönyt tai rikkonut velvollisuuksiasi. Esimerkiksi varastaminen tai työtovereiden, asiakkaiden turvallisuuden vaarantaminen tai oleskelu työpaikalla alkoholin vaikutuksen alaisena voivat oikeuttaa purkaman työsuhteen heti. Työsopimusta voidaan lisäksi pitää purkautuneena, jos olet poissa töistä vähintään viikon ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaolollesi.

Myös työntekijä voi purkaa työsuhteen.  Voit purkaa työsopimuksen, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö erittäin vakavasti omia velvoitteitaan, kuten palkanmaksua tai työturvallisuutta. Jos työnantaja, tai tämän edustaja, on poissa työpaikalta vähintään viikon ilmoittamatta sinä aikana sinulle pätevää syytä poissaololleen, voit katsoa työsopimuksen purkautuneen. Työsopimuksen purku- ja purkautumistilanteessa ei noudateta irtisanomisaikoja.