Työttömyysturva

sopimus, työelämätietoa nuorilleMoni joutuu työttömäksi jossain vaiheessa työuraansa. Siksi on hyvä tuntea työttömyysturvan pääperiaatteet. Työttömyystilanteita on monenlaisia; työntekijä voi menettää työnsä irtisanomisen takia, joutua lomautetuksi (työsuhde olemassa) tai olla osittain työtön, koska työnantaja tarjoaa vain osa-aikatyötä.

Työttömyyden kohdatessa on tärkeää tarkastaa työttömyysturvan yksityiskohdat omasta työttömyyskassasta tai Kelasta, jos et ole työttömyyskassan jäsen. Jos joudut työttömäksi, ilmoittaudu TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi. Työttömyyskorvauksen yhtenä keskeisenä saantiedellytyksenä on, että työtön työnhakija on työmarkkinoiden käytettävissä ja että työnhaku on voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti.

Työttömyysetuuksiksi kutsutaan työttömyyskassojen maksamaa ansiopäivärahaa sekä Kelan maksamaa työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa. Työttömyyskassa on yhteisö, jonka jäseninä on joko työntekijöitä tai yrittäjiä. Se tuottaa jäsenilleen ansioturvaa työttömyyden ajalta. Työttömyyskassaan kuulumalla turvaat parhaiten toimeentulosi työttömyyden aikana. Silloin palkkatulosi vaikuttavat ansiopäivärahan suuruuteen, eli työttömyyskorvaus on sitä parempi mitä paremmat tulot sinulla on ollut. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat samansuuruisia kaikille. Työttömyysetuuksiin kuuluu lapsikorotus, jota maksetaan työttömän alle 18-vuotiaista lapsista. Työttömyysetuutta maksetaan soviteltuna, jos olet työllistynyt osittain.