Arbete och fritid

Det är viktigt att se till att hålla arbetet och fritiden i balans. Var och en av oss har rätt att njuta både av jobbet och av privatlivet, av fritiden och familjen.

Det är viktigt att arbetsgivaren och personalen tillsammans pratar om konkreta åtgärder som lämpar sig för arbetsplatsen och som arbetstagarna kan använda för att passa samman arbetet och det övriga livet. Sammanpassningen av dem bidrar till att skapa en välmående arbetsgemenskap där det är meningsfullt att jobba.

Arbete och fritid i balans

Sköt om din arbetsförmåga

Det är viktigt att du sköter om ditt eget välbefinnande under hela din arbetskarriär. De som har ett informationsintensivt jobb utsätts för ett överflöd av information, störningar, avbrott och tidspress, som orsakar extra belastning när det gäller att klara jobbet. De som har fysiskt ansträngande jobb kan får problem med hanteringen av tunga bördor, till exempel när de måste lyfta eller bära tunga föremål.  

En människa som ställs inför förväntningar och mål som hen inte klarar av utsätts för stress. Långvarig stress kan orsaka utbrändhet, och därför är det viktigt att genast ta upp saken till samtal med chefen. På arbetshälsoinstitutets webbplats hittar du bra anvisningar för förebyggande av stress och utbrändhet.

Det är viktigt med sömn och återhämtning för att upprätthålla sin arbetsförmåga. Sömnbrist kan medföra problem bl.a. för uppmärksamheten, minnet, lärandet och sinnesstämningen. Kom ihåg att ge din hjärna tid att återhämta sig och vila ut. Till exempel tv:n, datorn och de sociala medierna belastar hjärnan på fritiden. Du kan förbättra kvaliteten på sömnen till exempel genom att koppla av och lugna ner dig cirka två timmar innan du lägger dig.

Du ska också sköta om kroppens hälsa. Alltför stor och ensidig belastning, till exempel dåliga arbetsställningar, kan orsaka sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Alltför liten belastning gör i sin tur att muskelkonditionen blir sämre. Du kan sköta om din kondition genom att motionera, undvika rökning och övervikt samt genom att sova tillräckligt. Om din arbetsgivare erbjuder motionssedlar eller andra rekreationsförmåner som anställningsförmåner, är det en god idé att utnyttja dem.

Glöm inte att sköta om en regelbunden måltidsrytm även under bråda arbetsdagar. Sund kost och en regelbunden måltidsrytm främjar ditt välbefinnande och håller dig pigg.

Fritiden och dina närmaste

Det är viktigt att arbetsplatsen tar hänsyn till olika livssituationer som en del av arbetet och förfarandena på arbetsplatsen. Kulturen på arbetsplatsen ska flexa efter olika familjemodeller och livssituationer, så att alla bemöts på ett likvärdigt och jämlikt sätt.

Arbetsplatserna kan stödja sammanpassningen av arbetet och familjen på många olika sätt. Arbetsplatsen kan erbjuda dig till exempel möjlighet att:

  • påverka din egen arbetstid och dess förläggning
  • övergå till frivilligt deltidsarbete när barnen är små
  • använda modern teknik för att minska behovet av resor i tjänsten
  • distansarbeta.
tjejen har fritid

Mer information om hur det är möjligt att sammanpassa familjen och jobbet finns till exempel på Befolkningsförbundets webbplats.

Tid för vänner

När man är ung och i början av sin karriär kan det hända att arbetet sveper en med sig helt och påverkar också fritiden. Det är ända viktigt att hålla arbetet och fritiden i balans hela livet. Särskilt när man börjar på ett nytt jobb är det bra att också sköta om de sociala relationerna utanför arbetsplatsen. Även om det nya jobbet känns rätt och man njuter av det, kan jobbet ändå medföra belastning. Boka därför tid för vänner och andra närstående i din kalender!