Vilken nytta har man av att vara medlem i ett fackförbund?

Alla ska känna till arbetslivets spelregler, men ingen behöver klara sig alldeles på egen hand. Du får hjälp och stöd av arbetsplatsens förtroendevalda (vanligen en förtroendeman) och från ditt eget fackförbund. Arbetstagarna är starka genom samarbete. Ju fler arbetstagare är medlemmar i fackförbund, desto bättre möjligheter har de att försöka få löneförhöjningar och förbättra anställningens villkor genom förhandlingar med arbetsgivarna.  

Det är fackförbundens uppgift att se till att förmåner som blivit etablerade i vår vardag, till exempel semestrar och tillägg för övertidsarbete finns kvar också i framtiden. De erbjuder sina medlemmar en gemenskap som består av proffs i samma bransch, kompetensen hos arbetsplatsens förtroendemän och förtroendeombud och sakkunniga juristtjänster.  

Fackförbundet förhandlar om kollektivavtalen, som medlemmarna kan påverka. Kollektivavtalen har en positiv inverkan på lönerna, och genom att vara medlem i ett fackförbund får du möjlighet att påverka förbundets mål i förhandlingarna. I de flesta branscher har man avtalat om lönernas miniminivåer, löneförhöjningar och arbetsvillkoren i kollektivavtal, och de säkerställer arbetstagarnas minimilönenivå.

Fackförbundet har särskilt stor betydelse när en medlem råkar ut för problem i arbetslivet.

Fackförbundet ger medlemmen stöd i olika situationer under karriären, till exempel vid jobbsökning, arbetslöshet, permittering eller familjeledighet, eller då medlemmen överväger att utbilda sig till en ny bransch. Fackförbundet är ditt stöd i arbetslivet som du kan kontakta när du behöver hjälp till exempel med att kontrollera innehållet i ett nytt arbetsavtal eller bestämma rätt löneanspråk. Det enda du behöver göra för att få experthjälp är att öppna en chatt, ringa ett samtal eller skicka ett mejl. 

Fackförbundet har särskilt stor betydelse när en medlem råkar ut för problem i arbetslivet. Då får medlemmen fråga om råd av arbetsplatsens förtroendeman eller av fackförbundets medlemstjänst. Vid behov erbjuder fackförbundet också rättshjälp.  

Förtroendevaldas uppgifter och val

Arbetsplatsens förtroendevalda sköter om att arbetstagarna behandlas rättvist och jämlikt. Hen ger råd och stöd till medlemmarna i arbetslivet och vid förändringar. Den förtroendevaldas uppgift är att övervaka att kollektivavtalet och lagstiftningen om arbetslivet iakttas på arbetsplatsen och att ingripa i problemsituationer. Den förtroendevalda kallas i allmänhet för förtroendeman.

Om det inte finns en förtroendevald på arbetsplatsen kan du utreda tillsammans med förbundets experter hur en förtroendeman väljs. Om det inte är möjligt att välja en förtroendeman på arbetsplatsen kan arbetstagarna välja ett förtroendeombud. Förtroendeombudets uppgifter och behörighet bestäms i arbetsavtalslagen och den övriga arbetslagstiftningen. De är inte lika omfattande som förtroendemannens.

Lokalt avtal

Med lokalt avtal avses i allmänhet en i arbets- eller tjänstekollektivavtalet beviljad rätt att avtala om vissa ärenden på arbetsplatsen. Det kan handla till exempel om rätten att avtala om flexibla arbetstidsarrangemang på arbetsplatsen inom de ramar som bestäms i kollektivavtalet. Om man inte avtalar om ärendet lokalt, iakttas kollektivavtalets bestämmelse som sådan. 

Arbets- och kollektivavtalen tillåter allt fler möjligheter för lokala avtal. Det är möjligt att delvis avtala lokalt till exempel om lönesystem, bedömning av arbetets kravnivå och resultatlön. Det är också möjligt att låta arbetsplatserna avtala om en del av de löneförhöjningar som avtalats i kollektivavtalen. Även arbetslagstiftningen, till exempel arbetstids- och semesterlagen, erbjuder stora möjligheter till lokala avtal. 

För att det ska vara möjligt att avtala lokalt ska arbetsgivaren, personalrepresentanten och personalen ha förtroendefulla relationer. Lokala avtal på arbetsplatsnivå kräver förhandlingsförmåga och att parterna är så jämlika som möjligt. Lokala avtal förutsätter också förtrogenhet med arbets- och kollektivavtalen och arbetslagstiftningen. Förtroendemännen och de övriga personalrepresentanterna som förbunden utbildat har sådana kunskaper. 

Lokala avtal förutsätter:

  • Förtroende och en jämlik ställning
  • Förhandlingsförmåga
  • Förtrogenhet med arbets- och kollektivavtal
  • Förtrogenhet med arbetslagstiftningen