Arbetsintyg

När anställningen slutar har du rätt att få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren. Av arbetsintyget framgår hur lång anställningen var och vilka arbetsuppgifter du hade. Om du vill, kan du be att arbetsgivaren antecknar orsaken till att anställningen upphörde samt en utvärdering av din skicklighet och ditt beteende på intyget.

Berätta klart och tydligt för arbetsgivaren vilka uppgifter du vill ha på intyget. Om du bett om ett begränsat arbetsintyg när anställningen upphörde, har du rätt att inom fem år be om att få ett nytt intyg som också innehåller orsaken till att anställningen upphörde eller en utvärdering, eller båda. Om du bett om att få ett intyg som också omfattar utvärdering när din anställning upphörde, har du inte rätt att be om ett nytt intyg även i det fall att du är missnöjd med utvärderingen.

Be alltid om ett arbetsintyg, eftersom det är ett viktigt dokument när man söker nytt jobb.