Sjukdom

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka som gör att du inte kan arbeta, ska du omedelbart underrätta arbetsgivaren om att du inte kan komma till jobbet. På arbetsplatserna finns ofta överenskommelser om till vem frånvaron ska meddelas och hur många dagar man kan vara borta från arbetet utan ett läkarintyg. I allmänhet ska arbetstagaren underrätta sin chef om sjukfrånvaro, och vid behov ska ett läkarintyg lämnas till chefen.

Du ska alltid visa upp ett läkarintyg eller ett intyg som utfärdats av någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om arbetsgivaren begär det. Du kan hämta ett intyg från företagshälsovården eller från ett annat verksamhetsställe inom hälso- och sjukvården.

Sjukledigheten är till för att du ska återhämta dig och bli frisk under den. Därför behöver du inte jobba eller följa med arbetsuppgifter under sjukledigheten. Den som återvänder till jobbet efter en allvarligare sjukdom eller efter en längre frånvaro får stöd av företagshälsovården.

När ta sjukledigt?

Världen går inte under om du tar sjukledigt. Unga arbetstagare kan ofta tveka att ta sjukledigt och stanna hemma. Det är ändå bra att tänka på att det är smartare att stanna hemma redan i sjukdomens inledande skede. Då återhämtar du dig snabbare och undviker samtidigt att smitta dina arbetskamrater eller kunder. Det här är särskilt viktigt i restaurang- och vårdbranscherna och i fysiskt ansträngande jobb. Om du är osäker på huruvida du borde ta sjukledigt, kan du boka en tid hos företagshälsovårdaren.

Lön under sjukdomstid

Du har rätt att få lön under din sjukdomstid. I det här syftet kan arbetsgivaren be att du lämnar in ett intyg som skrivits av en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Lämna in intyget utan dröjsmål. Lön under sjukdomstid betalas för de dagar som följer på dagen för insjuknande. Enligt lag betalas lön under sjukdomstid för högst nio dagar. Om anställningen har varat i mer än en månad, betalas full lön, och i anställningar som varat i mindre än en månad betalas hälften av den normala lönen.

I arbets- och tjänstekollektivavtal kan finnas avtal om längre tider för betalning av lön under sjukdomstid. Efter detta betalar Fpa dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen utifrån ansökan. Om arbetsgivaren betalar lön för sjukdomstid, betalas Fpa:s dagpenning ut till arbetsgivaren.

Företagshälsovård

Alla arbetstagare har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Arbetsgivaren ansvarar för att ordna arbetsomständigheterna så att de är fysiskt och psykiskt trygga. Företagshälsovårdens uppgift är att förebygga sjukdomar och olycksfall som anknyter till arbetet och att främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga.

Arbetsgivaren ansvarar för företagshälsovårdens kostnader och får ersättning för dem från Fpa. Arbetsgivaren måste inte erbjuda sina arbetstagare sjukvårdstjänster, utan detta är frivilligt. De flesta arbetsgivarna erbjuder ändå åtminstone vissa sjukvårdstjänster, och detta är att rekommendera. När arbetsomständigheterna är kända är det lättare till exempel att bedöma behovet av sjukledigheter och arbetets inverkan när det gäller att främja hälsan och behandla sjukdomar. Tjänsterna ska vara jämlika för hela personalen.

En ny anställd har rätt att få vägledning och råd i ärenden som gäller hälsa och säkerhet i arbetet. Om det finns särskild fara för sjukdom i arbetsuppgifterna ska arbetstagaren gå på hälsokontroll i början av anställningen. Det gäller också vikarier och andra visstidsanställda.