Har du några frågor? Sök efter svar:

STTK är en politiskt obunden och pluralistisk centralorganisation för utbildade yrkespersoner.

I STTK ingår 13 medlemsföreningar med sammanlagt cirka 450 000 medlemmar. Vår vision är ett framgångsrikt Finland, där världens bästa arbetsliv och välbefinnande skapas genom samarbete.