Arbetskarriären

Arbetskarriären är mer för oss än bara ett sätt att tjäna pengar. Det är viktigt att du hittar ett jobb som inspirerar och intresserar dig. Du tillbringar en stor del av din dag på arbetsplatsen, då varför inte ha ett jobb som du gillar? Hur din arbetskarriär utvecklas och vart den för dig beror på dig själv.

Du möter många utmaningar och möjligheter under arbetskarriären. Du kan göra planer som innehåller olika kort- och långsiktiga alternativ för din karriärstig. I dag består arbetskarriären allt oftare av flera anställningar under arbetslivets gång. Det finns vanligen inga snabba lösningar, men när du är flitig och även lite modig, kan du ta dig framåt mot dina mål.

Kuvituskuva; Kaksi ihmistä putkessa

Portfölj och meritförteckning

Meritförteckningen, dvs. Curriculum Vitae, dvs. CV är en förteckning över din utbildning och dina tidigare arbetsuppgifter. Meritförteckningen är vanligen mer begränsad än portföljen. I portföljen presenterar du dina kunskaper och färdigheter mer kreativt med hjälp av bilder, publikationer och annat som berättar om allt som du kan. Meritförteckningen berättar i sin tur om dina prestationer, t.ex. om din examen, din erfarenhet av projektarbete, dina språkkunskaper osv. Syftet med meritförteckningen är att informera den potentiella arbetsgivaren om hur din karriär ser ut i det här skedet och i vilken riktning den möjligen är på väg.

I din portfölj, dvs. din meritmapp, kan du lägga alla dina skolbetyg och arbetsintyg, och eventuella andra intyg till exempel om förtroendeuppdrag som du haft. I portföljen ska också finnas arbetsprover, dvs. exempel på jobb som du gjort i dina studier eller på tidigare arbetsplatser. Portföljen är ett bra sätt att övertyga arbetsgivaren om ditt kunnande redan innan du hunnit skaffa arbetserfarenhet. Med portföljen kan du presentera ditt kunnande, dina kunskaper och färdigheter under friare former.

Portföljen kan vara till exempel en webbportfölj, en traditionell mapp, eller en video. Om det är möjligt, skapa en digital portfölj, så att alla potentiella arbetsgivare kan se den på webben. Ett alternativ är att skapa en egen webbplats där du kan presentera ditt kunnande med text, bilder och videoklipp. Om det känns besvärligt att ta fram en webbplats, kan till exempel Instagram vara ett lämpligt alternativ, där du kan presentera din kompetens med hjälp av bilder och korta videoklipp. Om du har en elektronisk portfölj, är det viktigt att du nämner den i din ansökan och meritförteckning.

Utveckla ditt kunnande

Kompetensutveckling är en del av arbetslivet och du ska hela tiden vara beredd att lära dig nytt. Ingenting är lika säkert i arbetslivet som förändring. Glöm inte att följa med utvecklingen i din bransch och sök aktivt olika sätt att utveckla ditt eget arbete och dina arbetsmetoder. En bra kanal för det är till exempel LinkedIn, om är utvecklad för yrkesinriktad nätverksbildning.

Om dina arbetsuppgifter eller branschen där du jobbar inte känns som din egen, kan du alltid börja studera någonting nytt. Du behöver inte alltid en ny examen för att kunna byta till en annan arbetsuppgift. Ibland räcker det med att du kompletterar dina studier till exempel genom att avlägga specialiseringsstudier eller kurser. Det finns ändå branscher som kräver en examen uttryckligen i den branschen. Då ska du förbereda dig på flera års studier på heltid eller vid sidan av arbetet. Framtidens arbetskarriärer kräver mångsidigt kunnande, och därför är det bra att hela tiden utveckla sin kompetens.

Yrkesidentitet

Din yrkesidentitet definierar vem du är och vart du är på väg i din karriär. Den hjälper dig att uttrycka ditt kunnande i ord och gör det lättare för dig att klara dig i jobbsökningssituationer. Yrkesidentiteten handlar om att du vet vad som gör dig till en bra arbetstagare och vilka dina styrkor är.

Det är viktigt att du själv satsar på utvecklingen av din karriär. Jobben och uppgifterna ändras, och det gäller att hålla sitt kunnande uppdaterat. Du ska dessutom kunna ”sälja” ditt kunnande, för det kan hända att du måste konkurrera om arbetsuppgifter på din arbetsplats. Det är viktigt med flexibilitet, eftersom du måste ha förmåga att lyfta fram din yrkesidentitet på olika sätt beroende på vilket jobb du söker.

En del av yrkesidentiteten är ditt personliga varumärke, dvs. den uppfattning som förmedlas till arbetsgivaren om hur du är som människa. Det är viktigt för arbetsgivaren att rekrytera arbetstagare som har rätt attityd. Den nya arbetstagaren måste passa in i arbetsgemenskapen och -kulturen på arbetsplatsen.

LinkedIn

Skapa och uppdatera din profil på LinkedIn på så sätt att en potentiell arbetsgivare får en helhetsbild av allt som du gjort under dina studier och din karriär. Gör omsorgsfullt upp profilen på LinkedIn redan innan du börjar söka jobb. Välj gärna en högklassig profilbild och en omslagsbild som lämpar sig för din yrkesidentitet. Profilen på LinkedIn består av många olika delar som handlar om din arbetshistorik, utbildning och kompetens. Det är bra att omsorgsfullt fylla i alla avsnitt och att be att tidigare och nuvarande arbetskamrater och arbetsgivare ställer upp med rekommendationer.

Det är bra att komplettera profilen hela tiden och att länka arbetsprover, till exempel blogginlägg, till den. I LinkedIn är det också möjligt att publicera egna texter om arbetslivet och yrket, dela inlägg och gilla andras inlägg. En heltäckande profil som uppdateras väcker intresse hos potentiella arbetsgivare. 

På LinkedIn kan du bygga ditt eget nätverk och gå med i grupper för ditt eget yrkesområde. Grupper är ett bra sätt att lära känna andra som arbetar i samma bransch, prata med dem och få information om aktuella ärenden i branschen. Om du har ett omfattande nätverk, kan du få arbetserbjudanden eller information om arbetsplatser som inte ledigförklaras offentligt (så kallade dolda arbetsplatser).

Arbeta eller studera utomlands

Vill du skaffa erfarenhet och språkkunskaper genom att jobba eller studera utomlands? Du kan söka dig utomlands för studier, arbetspraktik, jobb eller frivilligarbete. Du har garanterat nytta av den internationella arbetserfarenheten i fortsättningen.

Att söka jobb är enklast i Europa. Som finländare behöver du inte arbetstillstånd för att jobba i ett annat EU- eller EES-land. Som EU-medborgare har du samma rättigheter som landets egna medborgare. Nyttig information om ansökan till utlandet hittar du på arbets- och näringstjänsternas webbplats.