Kunnande

När du får din första examen har du tagit det första viktiga steget på vägen mot kunnande. Nu gäller det att kontinuerligt fortsätta att utveckla din kompetens. Du ha många möjligheter att utveckla din kompetens, men allt bygger på din egen vilja och intresse att lära dig nytt och utvecklas i arbetet. Du utvecklar ditt kunnande också på andra håll, inte bara på skolbänken och på jobbet. Det är viktigt vid all karriärplanering och kompetensutveckling att du kan identifiera ditt kunnande och uttrycka det i ord. Det är lika viktigt att du följer med utvecklingen i ditt yrkesområde och identifierar dina starka sidor och områden där du behöver utvecklas.

Du har många möjligheter att utveckla din kompetens. Inom yrkesutbildningen kan du avlägga olika yrkesinriktade grund-, yrkes- och specialyrkesexamina eller delar av dem. Yrkeshögskolorna och universiteten erbjuder inte bara examensutbildning, utan också öppen högskoleundervisning och avgiftsbelagda fortbildningsprogram. Arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor och andra läroanstalter inom det fria bildningsarbetet erbjuder också ett stort urval utbildning för utveckling i yrket. Många fackförbund ordnar utbildning och karriärhandledning för sina medlemmar. Mer information om verksamheten hittar du på webbplatsen för ditt eget förbund.

kahvilassa töissä

Studier vid sidan av arbetet

Varannan ung har studerat vid högskola redan innan de börjar i arbetslivet, och nästan varannan har fått yrkesinriktad utbildning i andra stadiet. Studierna slutar dock inte när man blir färdig. Utveckling av sitt eget kunnande är en viktig del av arbetslivet. Det gör arbetet mer meningsfullt och ger möjlighet att byta arbetsuppgifter eller yrke. Utbildning är således ett utmärkt sätt att säkerställa sin karriärutveckling och sina möjligheter att få bättre lön.

Allt fler arbeten förutsätter minst yrkesinriktad utbildning i andra stadiet.

Personalutbildning som arbetsgivaren ordnar är en bra utgångspunkt för utveckling av sitt eget kunnande. Prata också om dina egna önskemål om utbildning till exempel vid utvecklingssamtal. Ditt eget intresse att lära dig kan också ge arbetsgivaren en positiv signal med tanke på din karriärutveckling. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att se till att arbetstagarna har tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ska också göra upp en plan för utbildning av personalen.

Ofta är det möjligt att delta i korta utbildningar utanför arbetsplatsen vid sidan av arbetet. Om deltagande till exempel i närundervisning kräver att du är frånvarande från jobbet, är det viktigt att du pratar med din chef om möjligheten att studera på arbetstid. Det är också möjligt att det finns överenskommelse om studier under arbetstid i kollektivavtalen eller på arbetsplatsen.

Ny utbildning

I framtiden har arbetslivet en alltmer periodisk karaktär – allt fler byter bransch minst en gång under sin karriär. När du går i skolan, behöver du således inte hitta ett yrke för återstoden av ditt liv. I dag frågar vi inte längre ”vad ska jag bli när jag blir stor”, utan ”vad ska jag göra härnäst”.

När du överväger att byta karriär, tänk på de följande frågorna:

  • Vad är du intresserad av, och vilka styrkor har du?
  • Vilket jobb lämpar sig för din livssituation?
  • Söker du efter en ordinarie anställning eller ströjobb?
  • Vilka arbetstider vill du ha?
  • Får lönen variera till exempel beroende på antalet arbetsturer och de tillägg som betalas för dem?
  • Vilka karriäralternativ finns det mellan ditt nuvarande jobb och ditt drömjobb?
  • Vilket kunnande har du utvecklat hittills? Vilka kunskaper och färdigheter behöver du ännu finslipa?
  • Förutsätter drömjobbet fortbildning eller helt ny utbildning?