Työttömyys

Lähes jokainen on työttömänä jossain uransa vaiheessa. Työttömyysajat ovat nykyään yleisiä, sillä työelämä on pirstaleisempaa kuin ennen. Enää ei valmistumisen jälkeen etsitä loppuelämän työpaikkaa, vaan työkokemusta kerätään monesta paikasta. Myös pätkä- ja keikkatyöt ovat yleistyneet.

Työttömyys voi olla mahdollisuus löytää jotakin uutta. Siksi lyhytaikaista työttömyyttä ei kannata pelätä. Ota selvää Kelan pikaoppaasta, mihin etuuksiin olet oikeutettu.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kelan pikaopas

Työtön työnhakija

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon silloin, kun joudut työttömäksi. Muuten et saa työttömyyskorvausta. TE-toimistosta saat tukea työnhakuun, esimerkiksi neuvontaa ja koulutusta.

Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka on ilman työtä kaksi viikkoa ja joka on kirjautunut TE-toimistossa työnhakijaksi. Työttömäksi katsotaan myös lomautettu työntekijä.

Työttömyyskorvauksesta päättää Työttömyyskassa tai Kela.

Opiskelu työttömänä

Päätoimisena opiskelijana et saa työttömyyskorvausta. Päätoiminen opiskelija saa sen sijaan opintotukea. Tähän sääntöön on kuitenkin poikkeuksia. Jos haluat aloittaa opiskelun työttömänä, tutustu työvoimakoulutuksiin, oppisopimuksiin ja sivutoimisiin opintoihin, joiden aikana voi saada työttömyyskorvausta. Kysy neuvoa TE-toimistosta.

TE-toimisto järjestää myös työvoimakoulutusta, jonka aikana saat saman korvauksen kuin työttömänä. Pieni korotuskin on mahdollinen.

Oppisopimuksella voit hankkia ammatin ja opiskella tutkinnon. Pääosa opinnoista liittyy käytännön tehtäviin työpaikalla. Koulutus on päätoimista ja perustuu työsopimukseen. Työnantaja maksaa sinulle palkkaa.

Sivutoimiset opinnot eivät estä sinua saamasta työttömyyskorvausta. Päätoimisina ja sivutoimisina pidettävät opinnot on määritelty laissa. TE-toimistosta saat tiedon, ovatko suunnittelemasi opinnot pää- vai sivutoimisia.

25-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat opiskella kuusi kuukautta työttömyysrahalla. Opintojen täytyy antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. Sinulla voi olla oikeus myös omaehtoiseen opiskeluun. Kysy asiaa TE-toimistosta.

Hyödyllisiä linkkejä:

Haussa olevat työvoimakoulutukset

Oppisopimus ja koulutussopimus

Lomautus

Jos joudut lomautetuksi, työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti. Työsuhde säilyy muuten ennallaan. Lomautus voidaan tehdä myös lyhentämällä työaikaa.

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän, jos hänellä on lainmukainen peruste irtisanomiseen. Työn määrä on ehkä vähentynyt, eikä työnantaja voi järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai koulutusta.

Työnantajan pitää ilmoittaa lomautuksen peruste, alkamisaika ja kesto 14 päivää ennen sen alkua.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon ja toimita sinne lomautusilmoitus. Lomautetulla on laissa määritellyissä tilanteissa oikeus työttömyyskorvaukseen.

Pitkäaikainen työttömyys

Työttömyys on pitkäaikaista, jos se jatkuu yli vuoden. Jos olet pitkään työttömänä, kysy TE-toimistosta erityistukia. Pitkään työttömänä olleille tarjotaan kuntouttavaa työtä ja palkkatukea.

Työ vaikean elämäntilanteen jälkeen

Mielenterveys voi järkkyä jo nuorena. Sairauden jälkeen tarvitsee tukea, jotta voi palata työhön.

Nyyti ry on yhdistys, joka edistää opiskelijoiden mielenterveyttä. Se tarjoaa vertaistukea ja chat-palveluja.

Mielenterveystalo on koonnut sivuilleen tietoa työelämään palaamisesta mielenterveyskuntoutujana.

Myös Mielenterveyden keskusliitto antaa konkreettisia vinkkejä työllistymiseen.

Vankien työtaitoa tuetaan monin keinoin. Vankilassa voi opiskella tai saada työkokemusta työpajoissa. Vankiloissa tehdään sellaisia töitä, joista on hyötyä vapautumisen jälkeen. Vertaistukea ja apua vapautumisen jälkeen tarjoaa KRIS.

Työnantaja saa tarkistaa rikosrekisterisi vain tietyillä aloilla.

Työtä kannattaa hakea myös silloin, kun on päässyt eroon päihteistä. Jos on raitistunut, voimavaroja löytyy työhön. Oman kuntasi sivuilta saat tietoa kuntoutuspalveluista. Kysy työntekijöiltä, onko tarjolla sinulle sopivaa työllistymisohjelmaa.

Tukikohta ry ja EHYT ry tarjoavat tukea elämään ilman päihteitä.