Irtisanominen ja irtisanoutuminen

Työsuhteet päättyvät monesta syystä. Määräaikainen työ päättyy määräajan päättyessä. Vakituisen työntekijän voi työnantaja irtisanoa tai työntekijä irtisanoutuu itse. Työntekijä saa irtisanoutua ilman syytä, mutta työnantajan pitää perustella irtisanominen.

Pyydä työnantajalta työtodistus, oli työn päättymisen syy mikä tahansa. Se on tärkeä paperi, kun haet seuraavaa työpaikkaa. Jos jäät työttömäksi, pyydä myös Palkkatodistus.

Työntekijä irtisanoutuu

Työntekijä voi itse irtisanoutua. Ilmoita irtisanoutumisesta kirjallisesti. Toimita ilmoitus työnantajalle mielellään henkilökohtaisesti. Ilmoituksen mallin löydät materiaaleista.

Työnteko jatkuu, kunnes Irtisanomisaika on kulunut. Irtisanomisajat on määritelty laissa, mutta niistä on voitu poiketa työehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän sopimuksessa.

Työntekijän lainmukainen irtisanoutumisaika on:

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta
  • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Työnantaja irtisanoo

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain painavasta syystä. Irtisanomisen peruste voi olla esimerkiksi toistuva työvuorojen laiminlyönti. Irtisanominen on mahdollista, jos työntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Määräaikaista työsopimusta ei sen sijaan voi irtisanoa, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Jos työntekijä laiminlyö tehtäviään tai toimii moitittavasti, työntekijälle pitää antaa varoitus ennen irtisanomista. Varoitus kertoo työntekijälle, että tämä on menetellyt väärin, ja antaa mahdollisuuden korjata menettelyä.

Jos työnantaja irtisanoo, irtisanomisaika on:

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut vuoden
  • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden
  • kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä vuotta
  • neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan vuotta
  • kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän, jos tämä varoituksesta huolimatta jatkuvasti myöhästelee tai on poissa työstä.

Jos irtisanominen johtuu työntekijän laiminlyönneistä, häntä pitää kuulla asiasta. Työntekijä saa ottaa luottamusmiehen mukaan kuulemiseen.

Irtisanominen taloudellisesta syystä

Irtisanomisen syy voi olla myös se, että työt ovat vähentyneet. Työnantajan pitää kuitenkin yrittää järjestää työntekijälle koulutusta tai muuta työtä.

Jos irtisanominen johtuu taloudellisista syistä ja työpaikalla työskentelee alle 20 työntekijää, työntekijää pitää kuulla irtisanomisen yhteydessä. Jos työnantaja työllistää yli 20 henkeä, pitää työntekijöiden kanssa käydä yhteistoimintaneuvottelut ennen mitään päätöksiä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään työnantajan harkitsemien toimien perusteita ja vaikutuksia. Lisäksi pohditaan vaihtoehtoja, joilla vältetään irtisanomisia. Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi osa-aikatyö, lomautus tai koulutus. Neuvotteluissa työntekijöitä edustaa Luottamusmies.

Työntekijän raskaus tai perhevapaa ei ole lain mukaan irtisanomisen peruste. Työnantaja voi irtisanoa äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän taloudellisilla perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Työsuhde voi päättyä myös silloin, kun työnantaja asetetaan konkurssiin.

Työtodistus

Sinulla on oikeus saada työnantajalta kirjallinen työtodistus, josta käy ilmi työn kesto ja tehtävät. Voit pyytää todistukseen myös maininnan työn päättymisen syystä ja arvion työtaidoistasi sekä käytöksestäsi. Työtodistus on tärkeä paperi, kun haet seuraavaa työpaikkaa.

Työsuhteen purkaminen

Työsuhde voidaan myös purkaa. Silloin työnteko ja palkanmaksu päättyvät heti eikä irtisanomisaikaa ole. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä.

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen, jos työntekijä on vakavasti laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Syynä voi olla varastaminen, turvallisuuden vaarantaminen tai alkoholin nauttiminen työpaikalla. Usein tällaisissa tilanteissa taustalla on jo useita laiminlyöntejä ja varoituksia.

Vastaavasti työntekijä voi purkaa työsopimuksen, jos työnantaja laiminlyö vakavasti omia velvoitteitaan, esimerkiksi palkanmaksua tai työturvallisuutta.

Työsopimusta myös pidetään purkautuneena, jos työntekijä on poissa töistä seitsemän päivää ilmoittamatta pätevää syytä. Samaten jos työnantajasi on poissa työpaikalta viikon ilmoittamatta syytä, voit pitää työsopimusta purettuna.

Palkanmaksu työn päättyessä

Työn päättyessä loppuu myös palkanmaksu. Loppupalkka maksetaan viimeisenä työpäivänä, ellei toisin ole sovittu. Työsopimuksessa voi olla maininta, että loppupalkka maksetaan yrityksen seuraavassa palkanmaksussa. Jos työntekijällä on pitämättömiä lomia, ne korvataan rahana.

Jos loppupalkka viivästyy, työntekijä saa viivästyskoron lisäksi palkan odotuspäiviltä. Muistuta siis työnantajaasi loppupalkan maksamisesta ja vaadi viivästyksen ajalta korkoa.