Erilaiset työsuhteet

Työsuhteen muoto vaikuttaa irtisanomiseen ja työsuhteen purkuun. Määrä- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa muita huonompia työehtoja.

Vakituinen työsuhde

Vakituinen ja kokoaikainen työ on yleisin työsuhteen muoto. Vakituinen työsuhde päättyy yleensä niin, että työntekijä tai työnantaja irtisanoo sen. Työnantaja tarvitsee irtisanomiseen painavan syyn, kun taas työntekijä voi sanoa itsensä irti ilman perustetta. Molemmilla on omat irtisanomisaikansa. Työsuhteen voi myös purkaa heti tietyin perustein, jotka on määritelty tarkoin laissa.

Määräaikainen työsuhde

Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi vain perustellusta syystä. Työsopimukseen pitää kirjata peruste ja päättymisaika. Kumpikaan osapuoli ei voi päättää sopimusta ennen määräaikaa. Sopimukseen voi kuitenkin merkitä irtisanomisehdon, jolloin päättäminen käy päinsä.

Sama työnantaja voi solmia työntekijän kanssa useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Se ei ole sallittua, jos työvoiman tarve on pysyvä.

Jos peräkkäisiä määräaikaisia sopimuksia tehdään useita, työntekijä saa samat edut kuin vakituisetkin. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi vuosiloma ja sairausajan palkka.

Määräaikaisuuden hyväksyttäviä syitä ovat seuraavat:

  • sijaisuus
  • kiireapulaisena toimiminen
  • työn luonne
  • työharjoittelu
  • työn tilapäisyys.

Määräaikaiseksi voi myös palkata työntekijän, joka on ollut vuoden työttömänä.  Määräaikaisen sopimuksen kesto voi olla tällöin enintään vuosi.

 Osa-aikatyö

Kokoaikainen työ tarkoittaa tavallisesti viittä työpäivää ja noin 40 viikkotuntia. Työsopimuksessa voidaan kuitenkin sopia, että työtä tehdään vain osan päivää tai viikkoa. Tuntimäärä voi olla kiinteä tai vaihteleva.

Palkka maksetaan suhteessa työaikaan. Työhön ei saa soveltaa kokoaikaista työtä huonompia työehtoja. Edut suhteutetaan työaikaa vastaavaksi.

Työharjoittelu

Moneen tutkintoon sisältyy pakollinen työharjoittelu. Työharjoittelu ei juuri eroa tavallisesta työsuhteesta. Jos harjoittelu on palkaton, solmitaan harjoittelusopimus ja oppilaitoksesi hoitaa vakuutuksen. Jos harjoittelu on palkallinen, työnantajan pitää ottaa sinulle vakuutus.

Oppisopimus

Oppisopimuksella voit opiskella tutkinnon. Tällöin taidot hankitaan työpaikalla käytännön töissä. Teet oppisopimuksen ajaksi määräaikaisen työsopimuksen, jossa sovitaan työajasta ja palkkauksesta. Palkka noudattaa työehtosopimusta.

Työnantaja päättää, maksaako hän palkkaa myös oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun ajalta. Jos työnantaja ei maksa siltä ajalta palkkaa, voit saada päivärahaa, perheavustusta, matkakorvausta ja majoittumiskorvausta.

Oppisopimuksella voi opiskella minkä ikäisenä tahansa. Tietoa oppisopimuksesta antavat ammatilliset oppilaitokset.