Työn tekemisen tavat

Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Työelämä on nykyään joustavaa, ja moni työnantaja tarjoaa mahdollisuutta etätyöhön. Työtä tehdään entistä useammin myös yrittäjänä.

Ota yhteyttä ammattiliittoon, jos et ole varma siitä, onko kyseessä työsuhde vai itsenäinen ammatinharjoittaminen. Tämä vaikuttaa merkittävästi oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Vuokratyö

Vuokratyössä teet työsopimuksen työvoimaa vuokraavan yrityksen kanssa. Vuokratyönantaja saa siirtää sinut haluamaansa työpaikkaan, jolle siirtyy samalla myös työnjohto ja perehdytys.

Vuokrayritys sen sijaan maksaa palkan ja huolehtii vuosilomasta. Palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaan. Työtodistuksen antaa työn päättyessä vuokratyönantaja.

Vuokratyössä saa tehdä määräaikaisen työsopimuksen, jos siihen on lainmukainen peruste. Työsopimuksessa pitää kertoa työn päättymisaika tai arvio siitä. Vuokratyöhön sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin.

Alustatyö

Alustatyössä otat vastaan toimeksiantoja jonkin sähköisen alustan kautta. Alustatyö on yleistä esimerkiksi ruokakuljetuksissa.

Monessa maassa on keskusteltu siitä, pitäisikö alustatyöntekijöitä kohdella palkansaajina. Suomessa he ovat tällä hetkellä yrittäjiä, vaikka he eivät saa itse päättää työajoista ja hinnoista.

Keikkatyö

Työnantaja voi palkata sinut tekemään lyhyen keikkatyön. Keikkatyökin on määräaikainen työsuhde, vaikka kesto olisi lyhyt ja työ tehtäisiin kotona. Myös keikkatyössä työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti.