Työsopimus

Työsopimuksessa sitoudutaan tekemään työtä työnantajalle tiettyä palkkaa vastaan. Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, mutta myös suullinen sopimus on pätevä.

Työsopimuksen sisältö

Tarkista työsopimuksesi huolellisesti. Siinä pitää mainita palkka, työn kesto, työpaikka ja sovellettava työehtosopimus.

Työsopimukseen kirjataan työn alkamisen ajankohta ja määräaikaisessa työssä myös päättymispäivä. Työsopimuksessa pitää lisäksi määritellä paikka, jossa työtä tehdään. Se on tärkeää erityisesti silloin, kun työnantajalla on useita toimipisteitä. Aina työn tekemiselle ei ole varattu paikkaa.

Työsopimuksessa määritellään myös työtehtävät. Muuten työntekijälle voidaan määrätä sellaisia tehtäviä, joihin häntä ei ole palkattu.

Tarkista, että työsopimuksessasi mainitaan

  • palkka
  • työntekopaikka
  • sopimuksen alkamisaika
  • sopimuksen päättymisaika (ellei toistaiseksi voimassa oleva)
  • pääasialliset työtehtävät
  • työehtosopimus, jonka perusteella työsuhteen ehdot määräytyvät.

Määräaikaista työsopimusta ei yleensä voi kumpikaan osapuoli irtisanoa, ellei asiasta ole sopimuksessa sovittu. Työsuhde voidaan purkaa vain lainmukaisin perustein. Sopimukseen voi tosin kirjata, että sen saa purkaa koeaikana.

Kirjallinen työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan etu. Siitä voidaan tarkistaa, mitä on sovittu. Sovittuja asioita ei kumpikaan osapuoli voi muuttaa ilman toisen suostumusta.

Työsopimusta ei ole pakko allekirjoittaa heti, vaan työnantajalta voi pyytää aikaa perehtymistä varten. Ammattiliiton jäsen voi pyytää työpaikan luottamusmiestä tarkistamaan sopimuksen.

Koeaika

Työsopimuksessa voidaan sopia, että alussa on koeaika. Se saa kestää enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet työn kestosta.

Jos työntekijä on koeaikana poissa työstä, työnantaja saa pidentää aikaa. Työntekijälle pitää ilmoittaa pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa epäasiallisilla perusteilla.