Palkka

Työsopimukseen kirjataan, miten palkka määräytyy.

Vähimmäispalkat määrätään työehtosopimuksissa. Palkka saa olla suurempi, mutta ei pienempi. Työnantaja voi sopia työntekijän kanssa henkilökohtaisesta lisästä, joka määritellään taitojen ja suoritusten mukaan. Lisäksi työnantaja voi tarjota työsuhde-etuja, kuten lounasseteleitä, liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai matkalippuja.

Palkan sijaan työntekijälle voidaan maksaa palkkio tai työkorvaus. Työntekijän kannattaa olla tarkkana miten korvaus työstä maksetaan. Työkorvauksesta on maksettava veroa eri tavoin kuin palkkatulosta.

Työstä voidaan maksaa myös palkkioita, kuten kirjoitus-, kokous- tai luentopalkkioita. Palkkio-sanaa käytetään vaihtelevasti niin työsuhteessa kuin yrittäjänäkin tehtävässä työssä, eikä sen merkitys ole vakiintunut. Myös työsuhteessa olevalle voidaan maksaa palkkioita, mutta silloin ne ovat nimikkeestä huolimatta palkkaa, josta verojen lisäksi kuuluu maksaa myös eläke- ja muut vakuutusmaksut. Olennaista on siis kiinnittää huomiota siihen, onko kyseessä työsuhde vai ei.

Työstä voidaan maksaa myös korvausta. Tällä on merkitystä, koska palkasta on maksettava eläkkeet ja työnantajan sosiaaliturvamaksu, työkorvauksesta taas ei.

Verotuksessakin palkkaa ja työkorvausta käsitellään eri tavoin. Työkorvausta ei veroteta palkkana vaan liike- tai ammattitulona tai henkilökohtaisena ansiotulona. Korvausta maksetaan yleensä yrittäjänä tehdystä työstä. Yrittäjä maksaa korvauksesta itse verot, eläkkeet ja kulut.

Palkan suuruus

Alan työehtosopimukseen ja palkkaukseen kannattaa tutustua jo ennen palkasta sopimista. Ammattiliittosi auttaa palkan määrittämisessä.

Työnantaja voi korottaa palkkaa enemmän kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Palkkaa ei sen sijaan voida alentaa ilman suostumustasi. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, sinulle pitää maksaa alalla tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Lisät

Palkassa voi olla myös erilaisia lisiä. Palkassa voidaan maksaa iltalisää, yötyölisää, lauantailisää, sunnuntailisää tai juhlapäiväkorvausta. Esimerkiksi sunnuntaina tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka.

Maksettavista lisistä on sovittu yleensä alan työehtosopimuksessa. Heti alussa kannattaa tarkistaa, mitä lisiä työstä maksetaan iltaisin tai viikonloppuna.

Ylityökorvaus on kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosenttia ja niitä seuraavilta tunneilta 100 prosenttia. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että lisä- tai ylityökorvaus vaihdetaan vapaa-aikaan.

Henkilökohtaiset lisät ja kokemuslisät

Työehtosopimuksissa on voitu sopia palkkausjärjestelmästä. Palkan suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi työn vaativuus ja työntekijän suoriutuminen työssä. Myös kokemusvuosilisien maksaminen perustuu työehtosopimuksiin.

Henkilökohtainen lisä voi perustua työsopimukseen tai yrityksen omaan käytäntöön. Henkilökohtaiset lisät perustuvat työsuorituksen arviointiin.

Kokemusvuosilisät tarkoittavat, että palkka nousee automaattisesti, kun työntekijä on työskennellyt yrityksessä tietyn ajan.

Hyödyllisiä linkkejä

Mikä on työehtosopimus (ei selkokielellä)

Henkilökohtaisia lisiä voidaan maksaa esimerkiksi:

  • työsuorituksen
  • tuloksellisuuden
  • monitaitoisuuden tai
  • yhteistyökyvyn perusteella.  

Harjoittelijapalkka

Opintoihin liittyvä työharjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Työnantajan kanssa kannattaa sopia palkasta kirjallisesti etukäteen. Harjoittelijan palkka on usein matalampi kuin normaalisti, koska työnantaja käyttää enemmän aikaa opiskelijan ohjaukseen harjoittelun aikana.  Joillakin aloilla harjoittelijan palkka määritellään työehtosopimuksessa. Se voi olla esimerkiksi 70-90 prosenttia alan alimmasta taulukkopalkasta. 

Liian vähän palkkaa?

Keskustele esimiehen tai luottamusmiehen kanssa, jos huomaat, että palkka on pienempi kuin työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka. Käänny esimiehen tai luottamusmiehen puoleen myös, jos huomaat saavasi selvästi huonompaa palkkaa kuin samaa työtä tekevä työkaverisi. Olet saattanut kohdata palkkasyrjintää.

Palkkapäivä

Palkka maksetaan vähintään kerran kuukaudessa, tuntipalkkalaisille kaksi kertaa kuukaudessa. Palkka maksetaan työntekijän pankkitilille.

Palkkapäivä kirjataan työsopimukseen. Jos maksupäivä on pyhä tai viikonloppu, palkka maksetaan edeltävänä arkipäivänä.

Työntekijän pitää saada palkasta kuitti, palkkalaskelma. Palkkalaskemassa näkyvät palkan lisäksi verot ja lakisääteiset maksut, kuten työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu. Palkkalaskelma kannattaa aina tarkistaa. Työnantajalle pitää heti mainita, jos siinä on virheitä.

Palkkalaskelma

Palkkalaskelmastasi käy ilmi palkan määrä ja sen perusteet. Lisäksi siinä näkyvät lisä- ja ylityökorvaukset, muut korvaukset ja edut sekä palkasta perityt verot ja maksut. Tarkista aina, että laskelmassa näkyy kaikki tarvittava. Jos veroja tai eläke- ja sosiaaliturvamaksuja ei ole eritelty, työnantaja on voinut jättää nämä maksamatta. Maksujen välttelyä kutsutaan harmaaksi taloudeksi, jota ei kannata tukea tekemällä pimeää työtä.

Palkkalaskelma voidaan toimittaa sähköisesti. Moni työpaikka on luopunut paperisista laskelmista kokonaan. Sähköinen laskelma löytyy yleensä omasta verkkopankista.

Mitä palkasta vähennetään?

Palkasta pidätetään suoraan tulovero eli ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen maksuun työnantaja tarvitsee verokorttisi. Veron määrä vaihtelee tulojen mukaan. Tarkista oma veroprosenttisi verokortistasi tai verottajan sivuilta. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset.

Kaikkien 17–64-vuotiaiden työntekijöiden palkasta pidätetään työttömyysvakuutusmaksu. Työttömyysturva rahoitetaan työnantajan ja palkansaajien maksujen lisäksi valtion rahalla ja työttömyyskassojen jäsenmaksuilla.

Työttömyysvakuutusmaksusta pitää olla merkintä palkkakuitissa samoin kuin työeläkevakuutusmaksusta.

Suomessa työeläke rahoitetaan työeläkevakuutusmaksulla, joka pidätetään palkasta. Työeläkemaksuja maksavat sekä yksityisten että julkisten alojen työnantajat ja työntekijät.

Työsuhteeseen voi liittyä etuja, joita työnantaja tarjoaa työntekijälle. Näitä voivat olla lounasetu, puhelinetu, työsuhdematkalippu, virikekortti tai autoetu. Näistä eduista pääsevät osallisiksi kuitenkin melko harvat, usein vain johtajat.

Verohallinto vahvistaa vuosittain näiden etujen verotusarvot.

Voit maksaa ammattiyhdistyksen jäsenmaksusi joko itse tai pyytää työnantajaa pidättämään sen suoraan palkastasi. Maksut voi vähentää verotuksessa. Lisätietoja asiasta on oman liittosi sivuilta.