Sairastuminen

Jos sairastut, ilmoita heti poissaolostasi työnantajalle. Työpaikalla on usein sovittu siitä, kenelle poissaoloista ilmoitetaan ja kuinka monta päivää voi olla poissa ilman lääkärintodistusta. Yleensä poissaolosta ilmoitetaan omalle esimiehelle, jolle toimitetaan myös lääkärintodistus.

Sinun pitää esittää lääkärintodistus työkyvyttömyydestä, jos työnantaja sitä vaatii. Todistuksen voi hakea työterveyshuollosta tai terveysasemalta.

Sairausloma on tarkoitettu toipumiseen, eikä sen aikana tehdä töitä eikä seurata työasioita. Vakavan sairauden ja pitkän poissaolon jälkeen kannattaa hakea tukea työterveyshuollosta.

Milloin sairauslomalle?

Sairastuminen ei ole maailmanloppu. Usein nuori työntekijä ei halua jäädä sairauslomalle. On kuitenkin järkevää jäädä pois sairauden alussa, jolloin toipuu nopeasti eikä levitä tautia työkavereihin ja asiakkaisiin. Tämä on erityisen tärkeää ravintola- ja hoiva-aloilla. Varaa aika työterveyshoitajalle, jos olet epävarma, tuleeko sinun jäädä sairauslomalle.

Sairausajan palkka

Saat sairastamisen ajalta palkkaa. Työnantaja voi tätä varten pyytää lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen. Palkkaa maksetaan sairastumispäivää seuraavilta päiviltä, enintään yhdeksältä päivältä. Saat täyden palkan, jos olet ollut töissä yli kuukauden. Sinulle maksetaan puolet palkasta, jos olet ollut töissä alle kuukauden.

Yhdeksän päivän jälkeen Kela maksaa päivärahaa. Työehtosopimuksissa on voitu sopia, että työnantaja maksaa sairauden ajalta palkkaa pitempäänkin. Jos työnantaja maksaa sairausajan palkkaa, Kelan päiväraha maksetaan työnantajalle.

Työterveyshuolto

Kaikilla työntekijöillä on oikeus turvalliseen työympäristöön. Työnantaja järjestää työolot turvallisiksi. Työterveyshuolto edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Se koettaa ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Työnantaja maksaa työterveyshuollon ja saa korvausta Kelalta. Työnantajan ei tarvitse tarjota työntekijöilleen sairaanhoitoa, vaan se on vapaaehtoista. Useimmat työnantajat kuitenkin tarjoavat joitakin palveluja.

Uusi työntekijä saa opastusta työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Jos työhön liittyy sairastumisen vaara, pitää työntekijälle tehdä alussa terveystarkastus.