Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden suoja turvaa, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti. Työnantaja saa kerätä työn kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantaja kysyy tiedot suoraan sinulta mutta ei muualta, jos et anna siihen erikseen lupaa.

Kiellettyä on kerätä rotuun, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, ammattiliiton jäsenyyteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja. Työnantaja ei saa myöskään säilyttää vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

Työnantaja saa hankkia lainmukaisilla perusteilla luotto- tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Työnantajan pitää käsitellä kaikkia henkilötietoja turvallisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo sivuillaan henkilötietojen käsittelystä. Lue aiheesta lisää.

Terveystiedot

Työnantaja voi käsitellä terveystietojasi vain, jos saa tiedot sinulta tai annat käsittelyyn suostumuksesi. Sairautta tai vammaa koskevat tiedot ovat arkaluontoisia. Niitä voi käsitellä työpaikalla vain työntekijän luvalla.

Terveystietoja saa käsitellä seuraavissa tapauksissa:

  • sairausajan palkan maksaminen tai poissaolon selvittäminen
  • työhön liittyvä sairastumisen vaara
  • työntekijän työkykyisyyden selvittäminen.

Terveystiedot pitää poistaa heti, kun asia on käsitelty.

Terveystiedoista ei saa pitää työpaikalla minkäänlaista rekisteriä. Siihen on lupa vain terveydenhuollolla. Työterveyshuolto ei saa luovuttaa rekisteriä työnantajalle. Työnantaja saa ainoastaan tiedon siitä, soveltuuko työntekijä työtehtäviinsä.

Työnantaja saa koota tiedot sairauspoissaoloista ja niiden ajankohdista palkanmaksua varten. Nämä tiedot työnantaja voi myös luovuttaa työterveyshuoltoon. Työnantaja ei kuitenkaan saa koota poissaolojen syitä.

Työnantaja voi lähettää sinut työterveyshuoltoon, jos hän epäilee työkykysi heikentymistä. Ratkaisua heikentyneeseen työkykyyn etsitään työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa yhdessä. Terveydelliset syyt jäävät kuitenkin vain sinun ja työterveyshuollon tietoon. Työnantaja saa tiedon ainoastaan siitä, vaikuttaako sairaus työpanokseesi.

Sähköposti

Työnantaja ei saa avata työntekijän sähköposteja. Laissa määrätään tarkasti vain joistain poikkeuksista, joissa se on mahdollista. Tutustu lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä, jos haluat tarkempia tietoja sähköpostiin liittyvistä säädöksistä.

Työnantaja ei saa lukea työntekijän sähköposteja, jos:

  • työntekijä voi käyttää sähköpostin automaattivastausta
  • työntekijä voi siirtää vastaanotettavan postin toiseen osoitteeseen
  • viestit siirretään toisen henkilön sähköpostiin.

Milloin työnantaja saa avata työntekijän sähköpostin?

Työnantaja voi lukea työntekijän työsähköpostia, jos edellä mainitut toimet on tarjottu työntekijän käyttöön eikä tämä ole niitä käyttänyt.

Lisäksi tulee myös seuraavien ehtojen täyttyä:

– Työnantajan pitää ottaa yhteyttä viestin lähettäjään.
– Sähköpostista haluttavan tiedon pitää olla kiireellinen.
– Sähköpostin lähettäjästä ja otsikosta käy ilmi, että viesti liittyy organisaation toimintaan. Henkilökohtaisia viestejä ei saa avata.

Jos työnantaja avaa työntekijän sähköpostin, hänen pitää tehdä se yhdessä järjestelmän pääkäyttäjän kanssa. Sähköpostin lukemisesta täytyy antaa työntekijälle kirjallinen selvitys. Hänelle pitää kertoa, milloin, miksi ja mitä viestejä on luettu ja ketkä sen ovat tehneet.

Kameravalvonta

Työnantaja saa varmistaa kameravalvonnalla työpaikan turvallisuuden. Hän saa myös suojata kameravalvonnalla omaisuutta, valvoa toimintaa ja ehkäistä vaaroja. Kameravalvontaa ei saa käyttää työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla.

WC- ja pukeutumistiloissa tai työhuoneissa ei saa olla kameravalvontaa. Työnantajalla on oikeus asettaa kameravalvonta työpisteisiin vain laissa tarkasti määritellyin perustein.

Tallenteet on hävitettävä heti, kun ne eivät enää ole tarpeen. Ne hävitetään viimeistään vuoden kuluttua tallentamisesta.