Varför behöver vi spelreglerna på arbetsplatsen?

Arbetet är en viktig del av finländarnas liv. Varje anställd är individuell och det finns många olika sätt att arbeta. När arbetsplatsen har gemensamma spelregler och alla följer dem mår alla bättre och arbetet går smidigare undan. Spelreglerna gör arbetsplatsen trygg för alla, och alla får utföra sina arbeten och vara sig själva. På en del arbetsplatser har man kommit överens om spelreglerna skriftligt, och spelreglerna tas upp för behandling i introduktionsutbildningen. På andra arbetsplatser har spelreglerna uppkommit som en intregrerad del av arbetsplatsens kultur.

Finländare är omsorgsfulla och punktliga i sitt arbete. Vi vill vara goda och pålitliga anställda. Arbetsplatserna har en låg hierarki, och de anställda och olika personalgrupper är jämlika. Att hälsa på andra, tacka och ta hänsyn till dem är grundläggande spelregler på en bra arbetsplats. När det finns klara spelregler är det möjligt att genast ingripa i eventuellt olämpligt beteende, och det är trevligt för alla att komma till jobbet.

Arbetstagarna deltar i diskussioner om gemensamma ärenden på arbetsplatsen och i utvecklandet av arbetsplatsen. Direktörer och chefer är oftast lätta att nå för arbetstagarna. På en bra arbetsplats förbinder man sig tillsammans på de beslut som fattas, och besluten följs.

På finländska arbetsplatser vill man att saker förs vidare smidigt och med goda resultat. Alla har möjlighet att uttrycka sin åsikt och alla blir hörda. Målet är också att lösa problemsituationer genom förhandlingar med arbetsgivaren och förtroendemännen.

feedback - Varför behöver vi spelreglerna på arbetsplatsen?